บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวคิดข้อเสนอ ในการทำข้อตกลงเขตแดนกับ ลาว และกัมพูชา กรณียกเลิก แผนที่ 1:200,000 โดยยึดหลักนิติรัฐ

โดย Rattawoot Pratoomraj เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:21 น.


แนวคิดข้อเสนอ ในการทำข้อตกลงเขตแดนกับ ลาว และกัมพูชา กรณียกเลิก แผนที่ 1:200,000 โดยยึดหลักนิติรัฐ

๑ กต.ต้องยอมรับว่าแผนที่นี้เป็นหลักฐานเท็จ เพราะไม่ใช่ผลงานคณะกรรมการปักปันผสมสยาม-ฝรั่งเศสตามสนธิสัญญา ๑๙๐๔ และ ๑๙๐๗
< http://www.facebook.com/note.php?note_id=169169269791090>

๒ ยกเลิกทุกข้อตกลง ที่ใช้แผนที่นี้เป็นพื้นฐานทางกฏหมาย เช่น ข้อตกลงไทย-ลาว (ปี ๒๕๔๗) ไทย-กัมพูชา (MOU2543/MOU2544/TOR2546/บันทึก JBC)

๓ คืนสิทธิที่ไม่ชอบธรรมกับคู่ภาคีตามข้อตกลงต่างๆ และทวงสิทธิจากคู่ภาคีเช่นกัน ปฏิบัติเท่าเทียมทั้งลาว และกัมพูชา เพื่อแสดงออกถึงการยึดหลักนิติรัฐของไทยอย่างเคร่งครัด ในเวทีนานาชาติ

๔ ดำเนินการทางการทูต เจรจาทำข้อตกลงใหม่ ที่เป็นธรรมและไทยไม่เสียเปรียบ
< ตัวอย่างไทย-กัมพูชา http://www.facebook.com/note.php?note_id=181105825264101>คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง