บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เขมรตั้ง ๒ รองเสนาธิการร่วมพร้อมขยับขึ้นพลโท ที่จ.พระวิหาร

ฟิฟทีนมูฟ — เสร็จศึกรบไทย เขมรตั้งเสนาธิการร่วมอีก ๒ นาย พร้อมเลื่อนเป็นพลโท โดยเป็นผู้บัญชาการกองพลร่มพิเศษ ๙๑๑ และกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๑ ในพิธีแต่งตั้งมี พล.อ.กุน กีม พล.อ.เจีย ดารา และ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง ร่วมเป็นประธานในพิธี
พล.อ.กุน กีม ระหว่างกล่าวในพิธีแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศที่ฐานบัญชาการแนวหน้า ทิศที่ ๑ เขตพระวิหาร ๙ มิ.ย.๕๔
แฟ้มภาพ: พล.อ.กุน กีม ระหว่างกล่าวในพิธีแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศที่ฐานบัญชาการแนวหน้า ทิศที่ ๑ เขตพระวิหาร ๙ มิ.ย.๕๔
ตามรายงานของบายนทีวีของกัมพูชาเมื่อช่วงเที่ยง (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีแต่งตั้งนายทหารระดับสูง ๒ นาย เป็นรองเสนาธิการร่วมในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา1 พร้อมเลื่อนชั้นยศ ในฐานบัญชาการแนวหน้า ทิศที่ ๑ เขตพระวิหาร โดยมีประธานในพิธี คือ พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการและเป็นเสนาธิการร่วมในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการและเป็นหัวหน้าคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิ ภูมิภาคที่ ๔ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง2 รองผู้บัญชาการ และเป็นผู้บัญชาการกององครักษ์สมเด็จเดโช ฮุน เซน

ในการแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศนายทหารระดับสูงครั้งนี้ ตามคำกล่าวของ พล.อ.เจีย ดารา และ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง เกิดจากที่ได้มองเห็นถึงการบรรลุผลและการอุทิศตนอย่างมากในการปฏิบัติภารกิจ ในช่วงที่ผ่านมาของนายทหาร กษัตริย์กัมพูชาได้ลงนามแต่งตั้งและเลื่อนชั้นยศนายทหาร ๒ นาย คือ พล.ต.จาบ เภียกเด็ย3 ผู้บัญชาการกองพลน้อยพลร่มพิเศษที่ ๙๑๑ และ พล.ต. ปรำ เพง4 ผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๑ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเสนาธิการร่วม เพิ่มเติมจากตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พร้อมเลื่อนชั้นยศเป็นพลโท
พล.อ.กุน กีม ได้กล่าวกำชับถึงผู้บัญชาการและหน่วยทหารทั้งหมด ให้เอาใจใส่ต่อการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการเสริมสนามเพลาะ การดูแลรักษาเครื่องใช้ในการรบ เครื่องแต่งกายต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ พล.อ.เจีย ดารา และ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง ได้กล่าวรายงานถึงพัฒนาการของกองทัพตามแนวตะเข็บพรมแดนในภารกิจป้องกัน พรมแดนไม่ให้ศัตรูมารุกราน ว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
เมื่อต้นเดือน กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารครั้งใหญ่พร้อมการปรับโครง สร้างกองทัพ ซึ่งครั้งนั้น พล.ต.ฮุน มาเณต รองผู้บัญชาการทหารบก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเสนาธิการร่วมฯ

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง