บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

คลิปเสวานาราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

วิธีดู กดเข้าไปแล้วรอโฆษณาจบครับ


http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000011554

26/01/54 .
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012119
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012120
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012128
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012129


27/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012718
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012719


28/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013250
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013260


29/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013540
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013541
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013542


01/02/54

http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014919
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014958
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014963
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014964

02/02/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015512
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015513
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015514
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015523

3/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016109
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016110
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016111


4/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016651
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016653
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016654

5/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016937
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016938
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016940
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016943


6/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017207
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017208
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017209

7/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017799
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017800

8/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018377
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018379
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018380

9/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018926
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018938
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018945

10/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019581
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019582
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019583


11/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020084
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020085
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020086

12/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020368
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020372
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020373

13/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020717
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020718
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020719
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020720

14/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021222
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021223
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021224

15/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021905
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021906
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021907

16/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022464
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022465
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022467

17/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023111
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023112
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023113

18/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023466
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023467


19/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023750
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023751
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023752
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023755
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023758

21/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024654
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024659
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024660

22/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025213
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025232
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025233

23/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025785
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025788
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025789

24/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026420
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026421
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026423


25/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026961
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026962
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026963

26/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027258
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027259
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027260

27/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027558
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027559
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027560


28/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028084
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028085


1 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028748
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028750


2 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029330
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029331
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029332


3 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029915
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=55400000299164 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030505
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030506
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030515


5 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030793
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030794


6 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031088
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031089
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031091


7 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031652
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031653
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031654


8 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032258
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032259
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032260


9 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032860
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032861
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032870


10 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033493
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033494
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033495

11 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034056
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034057
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034058
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034059

12 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034346
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034347
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034348


13 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034678
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034679
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034680
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034681

14 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035287
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035288
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035289
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035290

15 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035797
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035798

16 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036331
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036332

17 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036922
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036931

18 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037464
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037465
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037466
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037472

19 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037761
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037762
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037763

20 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038008
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038009
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038011
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038012


21 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038556
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038557
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038559
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038560


22 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039206
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039207
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039208


23 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039748
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039750


24 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040339
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040340
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040341


25 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040887
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040889
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040890
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040897

26 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041194
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041195
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041196

27 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041490
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041492
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041503

28 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041991
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041992
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041993
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041994
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042024
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042060
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042061
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042062

29 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042615
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042620

30 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043180
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043181

31 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043756
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043759

เสี่ยถูกหลอก (เลียบวิภาวดี)

สรุปความอัปยศ 6 ประการของ บันทึกผลการประชุม JBC (สั้นที่สุด)

สรุปความอัปยศ 6 ประการของ บันทึกผลการประชุม JBC (สั้นที่สุด)

โดยปานเทพ พัวพงษ์พันธ์เมื่อ 24 มีนาคม 2011 เวลา 0:20 น.
หากที่ประชุมรัฐสภาผ่านความเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชาในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 จะเกิดผลเสียหาย 6 ประการดังต่อไปนี้
1. จะเป็นการให้สมาชิกรัฐสภาไทยยอมสละละทิ้งผลงานการสำรวจและปักปันกันไปแล้วระหว่างสยาม-ฝรั่งเศสเมื่อ 103 ปีเสร็จสิ้นไปแล้วว่าบริเวณช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกถึง ช่องบก จ.อุบลราชาธานีความยาว 195 กิโลเมตร (รวมเขาพระวิหาร) ให้ใช้ขอบหน้าผาเป็นสันปันน้ำและเป็นเส้นเขตแดนตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่เคยและไม่ต้องทำหลักเขตแดน ให้กลายมาเป็นต้องตกลงกันใหม่ ให้มาจัดทำหลักเขตแดนกันใหม่ระหว่างไทย-กัมพูชา ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบเพราะจะทำให้นานาชาติเข้าใจผิด ดังที่กัมพูชาพยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าไทยกับกัมพูชากำลังทำหลักเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน 1: 200,000 ซึ่งจัดทำโดยฝรั่งเศสแต่เพียงฝ่ายเดียวและเป็นแผนที่ซึ่งทำผิดกินรุกเข้ามาในดินแดนไทย ตามข้อความที่่ปรากฏใน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. 2543 หรือ MOU 2543 ซึ่งแผนที่มาตรส่วน  1: 200,000 จะทำให้ไทยต้องสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนตลอดชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 1.8 ล้านไร่
2. จะเป็นการให้รัฐสภาไทยให้ความเห็นชอบ คำปราศรัยอยู่ในบันทึกผลการประชุมของนาย วาร์ คิม ฮง ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ฝ่ายกัมพูชากล่าวร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่า ไทยเป็นฝ่ายรุกรานกัมพูชาตามแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 บริเวณปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย

3. จะเป็นการให้รัฐสภาไทยรับรองผลการประชุมที่มีการแนบนำร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ว่าจะให้มีการจัดทำหลักเขตแดนทางบกในบริเวณเขาพระวิหาร โดยมีการระบุอยู่ในร่างข้อตกลงชั่วคราวว่า ให้ยืนยันการใช้ MOU 2543 และ TOR 2546 ทั้งๆที่ MOU 2543 นั้นมีปัญหาที่ไทยเสียเปรียบบหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1: 200,000 ที่รุกล้ำอธิปไตยไทยให้มาอยู่บนโต๊ะเจรจามีสภาพบังคับให้พิจารณาเป็นครั้งแรกให้ไทยต้องเสียเปรียบ  มีข้อกำหนดที่เป็นผลทำให้เป็นการมัดแสนยานุภาพทางการทหารของไทยและใช้การเจรจาด้วยสันติวิธีอย่างเดียวหากมีการพิพาทกัน  ทำให้ทหารกัมพูชาที่ยึดครองดินแดนไทยอยู่สามารถยึดครองต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าผลการเจรจาจะเป็นที่พอใจต่อฝ่ายกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว ซ้ำร้ายยังทำให้กัมพูชารุกรานแผ่นดินไทยเพิ่มเติมมาจนถึงทุกวันนี้  ยิ่งไปกว่านั้น MOU 2543 ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งๆที่มีบทและความสุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต จึงขัอต่อบทบัญญัติมาตรา 244 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดังนั้น MOU 2543 เป็นโมฆะมาตั้งแต่ตอนต้น

4. จะเป็นการให้รัฐสภาไทยรับรองผลการประชุมที่มีการแนบร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ระบุว่าให้ทหารไทยและทหารกัมพูชาถอนออกจากวัดแก้วสิขะคีรีสะวาราทั้งๆที่บริเวณดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทยที่กัมพูชาเพิ่งมาสร้างวัดในปี พ.ศ. 2546 การถอนกำลังทหารไทยในแผ่นดินไทย จะเป็นผลทำให้เขตปลอดทหารทำให้กลายเป็นพื้นที่สันติภาพเข้าเงื่อนไขที่กัมพูชาเตรียมนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่เป็นแผ่นดินไทยนำไปเสนอเป็นส่วนหนึ่งแผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพระวิหารให้เป็นของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว ในเวทีมรดกโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

5. จะเป็นการให้รัฐสภาไทยรับรองบันทึกผลการประชุมที่ผิดขั้นตอน เช่น การยังไม่ได้ผ่านการลงนามโดยพนักงานสำรวจฝ่ายไทย และหลักเขตที่ 23  ถึง 51 ก็ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้ากรมแผนที่ทหาร จึงถือว่าเป็นการลักไก่เสนอให้กัมพูชาและลักไก่ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยอย่างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน

6. จะเป็นการให้รัฐสภารับรองขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 190  เพราะจากรายงานของคณะทำงานที่ศึกษาเรื่องเขาพระวิหารของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ไม่บอกประชาชนให้รับทราบว่าเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190, ให้ข้อมูลด้านเดียวตามที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการโดยไม่ให้ข้อมูลด้านลบ, ในบางเวทีเมื่อมีการคัดค้านก็ใช้วิธีการปิดประชุมและไม่รายงานการคัดค้านของนักวิชาการและประชาชน, มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี ฯลฯ
การที่นายกรับมนตรีอ้างว่าจะกรรมาธิการที่พิจารณาผลการศึกษานี้จะมีการตั้งข้อสังเกตก็ดี และสมาชิกรัฐสภาจะตั้งข้อสังเกตก็ดี หรือนายกรัฐมนตรีจะรับปากว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือทำตามข้อสังเกตในการประชุม"ในอนาคต"ก็ดี  ก็ไม่เกี่ยวข้องกับบันทึกผลการประชุมที่เกิดขึ้นไปแล้ว เพราะวาระการประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2554 นั้นคือเพื่อ "รับรอง" หรือ  "ไม่รับรอง" ในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งกัมพูชาจะสามารถนำไปอ้างในสิ่งที่ไทยเสียเปรียบในเวทีนานาชาติโดยทันที

การที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าการขอความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น เพื่อให้การเจรจาทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชาเดินหน้าต่อไปได้นั้น อันที่จริงแล้วกระบวนการตามรัฐธรรมนูญของไทยเมื่อมาขอความเห็นชอบกจากรัฐสภา ย่อมแปลว่ารัฐสภามีสิทธิ์เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ดังนั้นรัฐสภาไทยจึงมีสิทธิ์ไม่เห็นชอบในบันทึกผลการประชุมที่เสียเปรียบต่อประเทศชาติ และให้กลไกทวิภาคีของคณะกรรมาธิาการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) กลับไปเจรจาแก้ไขกันใหม่ในคราวต่อไปจนกว่ารัฐสภาไทยจะเห็นความเห็นชอบ
ขอวิงวอนจากท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้โปรดแก้ไขวิกฤติการณ์ครั้งนี้ โดยการลงมติไม่รับรอบบันทึกผลการประชุม JBC ทั้ง 3 ฉบับ  หากท่านสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมนอกจากจะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลานว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมที่อัปยศและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติแล้ว  ท่านก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาที่ทำให้ดินแดนไทยส่วนใดส่วนหนึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐกัมพูชาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 119,120,157 ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตวิเคราะห์ 'JBC 3 ฉบับ': ไทยมัดตัวเอง เสี่ยง ! เสียดินแดน

วิเคราะห์ 'JBC 3 ฉบับ': ไทยมัดตัวเอง เสี่ยง ! เสียดินแดน
บทวิเคราะห์ ชี้กฎหมายไทย 3 ฉบับ กรณีปราสาทพระวิหารและดินแดน บังคับห้ามแต่คนไทย ไม่เคยใช้กับคนเขมรที่รุกล้ำ
วิเคราะห์ บันทึกการประชุมเจบีซี เทพมนตรี ลิมปพยอม และคณะ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือยื่น นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ที่จะนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภา เพื่อให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกการประชุม ๓ ฉบับ ดังนี้

๑.บันทึกการประชุมJBC สมัยวิสามัญที่เมืองเสียมราษฎ์ วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒.บันทึกการประชุม JBC ครั้งที่ ๔ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓.บันทึกการประชุม JBC สมัยวิสามัญที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๒

๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ณ เมืองเสียมราษฎร์ วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บันทึกการประชุมฉบับนี้มีข้อน่าสังเกตว่า การดำเนินการของ JBC พยายามจะไปรองรับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลก ซึ่งภายหลังจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ๒ สัปดาห์ และการประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีคำสั่งให้ชุดสำรวจร่วม JST ระงับภารกิจประจำทันทีแล้วย้ายไปยังพื้นที่ตอนที่ ๖ ซึ่งอยู่อาณาบริเวณปราสาทพระวิหารและเป็นพื้นที่เป้าหมายของกัมพูชาในการที่นำไปจะผนวกเพื่อให้การขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทมีความสมบูรณ์สอดรับกับมติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๑ และต่อมาครั้งที่ ๓๒ และ ๓๓ รวมทั้งยังได้พิจารณาร่างข้อตกลงชั่วคราวฯฉบับแรก (หน้าที่ ๒๑) ที่ต่อมามีพัฒนาการมาอีก ๒ ครั้งตามบันทึกการประชุม นอกจากนี้ ยังมี คำปราศรัย (หน้า ๒๕) โดย ฯพณฯนายวศิน ธีรเวชญาณ ซึ่งมีข้อน่าสังเกตดังนี้ การปราศรัยของนายวศินได้ทำการเสนอแผนการทำงานของ JBC ในสองประเด็นประเด็นแรก ได้ทำการเร่งรัดประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหาร ประเด็นที่สอง นายวศิน พยายามพูดถึงข้อตกลงชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ JBC มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการเตรียมพื้นที่รอบปราสาทให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการสำรวจร่วม ในตอนท้ายของคำปราศรัย มีถ้อยคำที่สุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจในเรื่องการปักปันเขตแดนที่ปักปันเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งทำให้มองเห็นว่าการปราศรัยใหม่อีกครั้งหนึ่งในนามประธาน JBC โดยมีความหมายและสอดรับกับคำกล่าวที่ว่าถ้าร่างข้อตกลงนี้แล้วเสร็จ เขาจะมีอำนาจตัดสินใจในการเตรียมพื้นที่

อนึ่ง บริเวณปราสาทพระวิหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน คือ ๑.กองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งตอนนี้ประกาศกฎอัยการศึก ๒.กรมศิลปากร มี พ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุฯ เพราะขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว ยังไม่มีการถอนทะเบียน ๓. อุทยานแห่งชาติ ที่ถือ พ.ร.บ.อุทยานฯ และประกาศเขตอุทยานแห่งชาติปราสาทพระวิหารไปแล้ว แต่ ๓ หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ โดยเฉพาะไม่เคยนำไปใช้กับชาวกัมพูชา แต่ใช้กับประชาชนคนไทยได้ เพราะมี JBC อยู่ตาม TOR๔๖ และตาม MOU43

๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๑.ให้ชุดสำรวจร่วมที่มีอยู่ปฏิบัติงานจากหลักเขตแดนที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออกถึงเขาสัตตะโสม/พนมเสทิสม หรือบริเวณปราสาทพระวิหารและให้จัดตั้งชุดสำรวจอีกชุดหนึ่งเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตแดนที่ ๒๓ (หน้า๕๔) ข้อสังเกต พยายามเร่งรัดดำเนินการจนเป็นที่ผิดสังเกต การประชุม ๒ ครั้งเน้นไปที่พื้นที่ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นความต้องการของฝ่ายกัมพูชามากกว่าฝ่ายไทย นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องร่างข้อตกลงชั่วคราวกันต่อ ๒.คำปราศรัยของ ฯพณฯวศิน ธีรเวชญาณในครั้งนี้ย้ำเรื่องที่ต้องการเร่งงานเดิมที่ค้างอยู่ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่สำหรับคำปราศรัยของวาร์ คิม ฮง มีถ้อยคำที่ไม่ควรยอมรับให้มีการบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา (MOU) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยทหารไทยในพื้นที่ดงรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือน ปราสาทตากราเบ็ย ฯลฯ ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่ประเด็นยังคงค้างอยู่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชายังยึดมั่นที่จะอดกลั้นที่สุดเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี(หน้า๖๕) จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวาร์ คิม ฮง ต้องการบันทึกถ้อยคำของฝ่ายกัมพูชาเอาไว้เป็นหลักฐานโดยการกล่าวหาว่าไทยรุกล้ำดินแดน ที่น่าสังเกตคือ ฯพณฯวศิน กลับนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในท้ายคำปราศรัยของวาร์คิม ฮง ยังเน้นให้เคารพบันทึกความเข้าใจฯ MOU๔๓ซึ่งต่อมาภายหลังฝ่ายกัมพูชาเข้ามารุกล้ำดินแดนไทยและละเมิดข้อตกลง มาตรา ๕ นอกจากนี้ยังเริ่มที่จะเน้น TOR ๔๖

๓. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ณ กรุงพนมเปญ วันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๒ ในหน้า ๘๓-๘๕ เป็นคำกล่าวปราศรัยของฯพณฯวาร์ คิม ฮง ซึ่งเป็นภาษาเขมร บันทึกการประชุมฉบับนี้ถือว่าเป็นบันทึกการประชุมที่สำคัญที่สุด อาจถือได้ว่าเป็นบทสรุปของการประชุมที่แล้วมา ๒ ครั้งก็เป็นได้ วาระการประชุมคราวนี้มีเรื่องที่จะต้องพิจารณา นั่นก็คือ หารือเรื่องร่างข้อตกลงชั่วคราว มีข้อน่าสังเกตที่ควรจดจำไว้ดังนี้ ในข้อที่ ๗ (หน้า๙๒) มีถ้อยคำในบันทึกการประชุมครั้งนี้ว่า ทั้งสองฝ่ายได้ยุติในข้อบทของบันทึกการประชุม และได้รับการลงนามแล้ว โดยต้องได้รับการยืนยันผ่านทางช่องทางการทูตว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายภายในของแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้สำหรับการมีผลบังคับใช้บันทึกการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จะเห็นได้ว่าJBC ทั้งสองประเทศพยายามรวบรัด ในการที่จะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายไทยที่จะต้องตระหนักถึงปัญหาการยอมรับว่าทหารไทยได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชา ซึ่งจะส่งผลไม่แต่จะทำให้บันทึกรายงานการประชุมเป็นคุณเฉพาะกัมพูชาเท่านั้น หากแต่สิ่งที่กัมพูชากล่าวหาฝ่ายไทยก็เป็นจริงตามนั้นด้วยโดยที่ไทยมิได้ปฏิเสธ หรือมติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๓ ซึ่งกล่าวถึงการที่มีการปะทะกันระหว่างทหารไทย-กัมพูชา จนในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลกโดยการแทรกแซงของฝรั่งเศสได้สนับสนุนงบประมาณซ้อมแซมสถานที่ที่ถูกทหารไทยยิงถล่มไป เช่นตลาด และบ้านเรือนทหารซึ่งแท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยข้อที่ ๑๕ (หน้า๙๓) ว่าด้วยเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่ตอนที่ ๕และ๖ มีการเร่งรัดให้ดำเนินการในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ภายหลัง ฝ่ายไทยเห็นชอบที่กัมพูชาจะเร่งรัดในการดำเนินงานและกำหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ตรงจุดนี้ก็เพื่อจะได้ทันต่อการนำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการมรดกโลกสำหรับเรื่องการกล่าวคำปราศรัยของ ฯพณฯวศิน ธีรเวชญาณ มีถ้อยคำที่มีข้อน่าสังเกตอย่างมาก ความว่า การจัดการประชุมในวันนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมครั้งก่อนพียง ๒ เดือน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนในพื้นที่ประชิดปราสาทพระวิหาร และเราจะได้สรุปร่างข้อตกลงชั่วคราวในพื้นที่ประชิดปราสาทพระวิหาร เมื่อสำเร็จแล้วจะได้มีการลงนามบันทึกการประชุมทั้งสองครั้งที่ผ่านมาที่จัดขึ้นที่เมืองเสียมราฐและกรุงเทพฯซึ่งจำให้เราดำเนินการตามสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นชอบร่วมกัน

แต่ทั้งนี้ ประธาน JBC ไม่พูดถึงเรื่องการรุกล้ำของทหารไทยที่ถูกฝ่ายกัมพูชากล่าวหา และรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบของเรา และการผลักดันเขมรออกจากพื้นที่ประชิดปราสาทพระวิหาร ในการปราศรัยตอนท้ายๆของการประชุม (หน้า๑๐๐)ฯพณฯวศิน ยังแสดงทีท่าว่าการดำรงไว้ซึ่ง สันติระหว่างประเทศและเพื่อที่จะให้การปักปันเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชาได้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

ซึ่งท่าทีเช่นนี้มีความหมายว่า ฝ่ายไทยจะไม่ใช้กำลังกับฝ่ายกัมพูชา(หน้า ๑๐๐)ปัญหาที่ตามมาคือ ถ้าร่างข้อตกลงฉบับนี้กับบันทึกการประชุมผ่านรัฐสภาเราจะสูญเสียอำนาจทางการปกครองอธิปไตย และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้เลย

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง