บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

คลิปเสวานาราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

วิธีดู กดเข้าไปแล้วรอโฆษณาจบครับ


http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000011554

26/01/54 .
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012119
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012120
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012128
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012129


27/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012718
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000012719


28/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013250
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013260


29/01/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013540
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013541
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000013542


01/02/54

http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014919
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014958
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014963
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000014964

02/02/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015512
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015513
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015514
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000015523

3/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016109
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016110
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016111


4/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016651
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016653
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016654

5/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016937
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016938
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016940
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000016943


6/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017207
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017208
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017209

7/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017799
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000017800

8/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018377
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018379
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018380

9/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018926
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018938
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000018945

10/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019581
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019582
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000019583


11/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020084
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020085
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020086

12/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020368
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020372
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020373

13/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020717
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020718
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020719
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000020720

14/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021222
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021223
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021224

15/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021905
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021906
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000021907

16/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022464
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022465
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000022467

17/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023111
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023112
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023113

18/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023466
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023467


19/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023750
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023751
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023752
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023755
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000023758

21/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024654
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024659
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000024660

22/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025213
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025232
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025233

23/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025785
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025788
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000025789

24/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026420
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026421
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026423


25/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026961
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026962
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000026963

26/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027258
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027259
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027260

27/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027558
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027559
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000027560


28/2/54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028084
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028085


1 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028748
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000028750


2 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029330
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029331
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029332


3 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000029915
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=55400000299164 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030505
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030506
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030515


5 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030793
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000030794


6 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031088
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031089
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031091


7 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031652
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031653
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000031654


8 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032258
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032259
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032260


9 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032860
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032861
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000032870


10 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033493
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033494
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000033495

11 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034056
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034057
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034058
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034059

12 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034346
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034347
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034348


13 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034678
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034679
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034680
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000034681

14 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035287
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035288
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035289
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035290

15 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035797
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000035798

16 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036331
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036332

17 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036922
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000036931

18 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037464
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037465
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037466
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037472

19 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037761
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037762
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000037763

20 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038008
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038009
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038011
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038012


21 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038556
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038557
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038559
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000038560


22 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039206
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039207
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039208


23 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039748
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000039750


24 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040339
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040340
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040341


25 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040887
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040889
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040890
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000040897

26 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041194
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041195
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041196

27 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041490
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041492
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041503

28 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041991
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041992
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041993
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000041994
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042024
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042060
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042061
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042062

29 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042615
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000042620

30 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043180
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043181

31 3 54
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043749
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043756
http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5540000043759

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง