บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เขมรคัดเลือกทหารเพิ่ม ๕ พัน ส่งชายแดน Posted on 16 มิถุนายน 2011 by n/e - 10:33 น.


ฟิฟทีนมูฟ – เขมรรับพลทหารเพิ่มอีก ๕ พันคน ตามมติ ครม.เมื่อเดือน พ.ค. ส่งประจำการหน่วยทหารชายแดน และหน่วยองค์รักษ์ของฮุน เซน โฆษกฯ กลาโหมเผยเป็นการรับสมัครทดแทนทหารที่เสียชีวิตและปลดประจำการ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งพรมแดนไทย-เขมร
480-khmer-army-soldiers-ap3
แฟ้มภาพ: ทหารกัมพูชา
ตามรายงานของวิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) กัมพูชาได้ประกาศคัดเลือกทหารเพิ่มอีกจำนวน ๕,๐๐๐ นาย เพื่อส่งไปประจำการตามแนวพรมแดน และการป้องกันภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีการสู้รบขนานใหญ่ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทำให้มี ทหารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

ตามหนังสือมติคณะรัฐมนตรี ๒ ฉบับของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งลงนามโดย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมคัดเลือกพลทหารจำนวน ๕,๐๐๐ นาย สำหรับส่งไปปฏิบัติภารกิจในกองพลใหญ่สนับสนุนที่ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ นาย กองพลน้อยทหารราบที่ ๔๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นาย และกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๒ จำนวน ๑,๐๐๐ นาย นอกจากนี้ ในหนังสือมติคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้คัดเลือกพลทหารอีกจำนวน ๓๕๐ นาย ไปประจำการในหน่วยบัญชาการฐานองครักษ์ฐานบัญชาการใหญ่12
พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า การคัดเลือกทหารเพิ่ม ไม่ได้เกิดจากการที่กัมพูชามีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนกับประเทศไทย แต่เป็นแผนการณ์ของรัฐบาลที่จะคัดเลือกพลทหารเพิ่มจำนวน ๕,๐๐๐ นาย ในหนึ่งปี เพื่อส่งไปทดแทนทหารที่ปลดประจำการ “สาเหตุสำคัญคือ ทุกๆ ปีเรามีทั้งทหารที่เสียชีวิต เกษียณ และปลดประจำการ กรณีนี้ หนึ่งปีคิดเป็นจำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ นาย ซึ่งในระยะเวลาตามแผนการณ์คือหนึ่งปีควรต้องเพิ่มทหาร ๕,๐๐๐ นายให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ”
หนังสือมติคณะรัฐมนตรีในการคัดเลือกทหารเพิ่มเติมมีขึ้นอีกครั้ง ภายหลังทหารไทยและกัมพูชาสู้รบกันอย่างรุนแรงเป็นเวลา ๑๒ วัน ในพื้นที่ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควายและพื้นที่ทมอดูน ใน จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา และ จ.สุรินทร์ ของไทย
พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า กัมพูชาได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทหารโดยมีกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม พร้อมด้วยผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค และคณะบัญชาการหน่วยจังหวัด การคัดเลือกทหารเป็นการรับโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ
ในเรื่องนี้ นายเนียง เคน3 ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๑ ประจำจังหวัดอุดรมีชัย กล่าวว่า จำนวนทหารที่มีแผนคัดเลือกเพิ่มจำนวน ๑,๐๐๐ นาย ยังไม่ครบจำนวนสำหรับกองพลน้อยของตน ขณะที่ นายแปน โวย4 ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๒ และนายฮีง บุนเฮียง5 ผู้บัญชาการกององครักษ์นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นได้
กัมพูชามีกฏหมายการเกณฑ์ทหารที่ต้องเข้ารับใช้กองทัพ จากอายุ ๑๘-๓๐ ปี โดยกฎหมายระบุให้ปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง