บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เขมรแถลงหนุนมาตรการชั่วคราวศาลโลก-โวได้สมใจอยาก


นายฮอ นำฮง หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชาคดีศาลโลกฟิฟทีนมูฟ – เขมรออกแถลงการณ์สนับสนุนมาตรการชั่วคราวศาลโลก ระบุศาลฯ ตอบสนองความต้องการของเขมร เรียกร้องให้ไทยยอมรับและเคารพด้วย แถมกวักมือเรียกให้ผู้สังเกตการณ์รีบลงพื้นที่ ส่วนฮอ นำฮง โวเขมรได้ในสิ่งที่ต้องการสองอย่าง คือ การถอนทหารและรับผู้สังเกตการณ์ เย้ยศาลฯ ลากเส้นกินแดนไทยเยอะ ทำให้หมดหนทางหาเรื่องรุกรานเขมรอีก
ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) รัฐบาลกัมพูชาแถลงการณ์สนับสนุนและเคารพต่อมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ กรุงเฮก ที่ได้กำหนดพื้นที่สันติภาพปลอดทหาร ให้ทั้งไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร เพื่อให้เกิดการหยุดยิงถาวร และให้ทั้งสองฝ่ายรับผู้สังเกตการณ์อาเซียนเข้าไปในพื้นที่
ในเอกสารแถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งทำขึ้นหลังศาลโลกแถลงมาตรการชั่วคราวไม่กี่ชั่วโมง ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาประกาศสนับสนุนมาตรการชั่วคราวของศาลโลก ที่ได้ตอบสนองอย่างหนักแน่นต่อความต้องการของกัมพูชา ที่ต้องการให้พื้นที่ปราสาทพระวิหารมีสันติภาพ มีผู้สังเกตการณ์อาเซียนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดทหาร และในส่วนของราษฎรมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุข

แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชากล่าวอีกว่า รัฐบาลกัมพูชาหวังว่ารัฐบาลไทยจะยอมรับและเคารพมาตรการชั่วคราวของศาลกรุง เฮก นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาขอเรียกร้องให้ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามมติของประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการชั่วคราวของศาลฯ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นปลอดทหารตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนมาตรการชั่วคราวศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนมาตรการชั่วคราวศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนมาตรการชั่วคราวศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
นอกจากแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว นายฮอ นำฮง หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรทัศน์ซีทีเอ็นของกัมพูชา โดยระบุว่ามาตรการชั่วคราวของศาลกรุงเฮกเป็นผลดีอย่างสูงต่อกัมพูชา กัมพูชาขอแสดงความยกย่องและเคารพต่อมติของศาลฯ นายฮอ นำฮง กล่าวว่าการแถลงของศาลฯ มีเป้าหมายสำคัญสองอย่างที่กัมพูชาต้องการได้รับ คือ ๑. การถอนทหาร ซึ่งหมายความว่าทำให้มีการหยุดยิงถาวรในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร โดยให้ไทยถอนทหารออกจากชายแดนใกล้ปราสาทพระวิหาร ซึ่งศาลฯ ได้วาดแผนที่กำหนดโดยล้ำเข้าไปในดินแดนไทยเป็นส่วนใหญ่ ไปจนถึงสุดปราสาทพระวิหาร และ ๒. กัมพูชาเรียกร้องให้มีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย มายังพื้นที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร ที่ไทยขัดขวางมาตลอด แต่ตอนนี้ ศาลกรุงเฮกได้มีมติให้ผู้สังเกตการณ์เข้ามาในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย
นายฮอ นำฮง กล่าวอีกว่า มาตรการชั่วคราวของศาลโลกที่ให้ทั้งสองฝ่ายเคารพต่อพื้นที่ปลอดทหาร ซึ่งศาลฯ ได้ลากเส้นแผนที่กำหนดพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งไทยนั้น หมายความว่า ไทยหมดสิ้นมูลเหตุและเล่ห์กลที่จะใช้รุกรานดินแดนกัมพูชาได้อีก นอกจากนั้น ศาลโลกยังให้ส่งผู้สังเกตการณ์อาเซียนเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งเป็นอะไรที่กัมพูชาต้องการได้ นายฮอ นำฮง กล่าวในตอนท้ายว่า ทิศทางของกัมพูชาที่ได้ขอมาตรการชั่วคราวไปยังศาลโลก ข้อที่ ๑ คือ ขอห้ามไม่ให้มีการรุกรานของไทยมายังกัมพูชา แล้วแผนที่ของศาลโลกที่กำหนดพื้นที่ปลอดทหารนั้น ทำให้มีการหยุดยิงถาวรที่ปราสาทพระวิหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง