บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เร่งตั้งคกก.ถกเขมรตามมติศาลโลก


“บัวแก้ว” เรียกประชุมด่วน ตั้งคณะทำงานเตรียมถกเขมร ปฏิบัติตามมติศาลโลก ย้ำไม่กระทบกับคดีหลัก
ที่ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังที่นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายในของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือถึงการเตรียมการในการดำเนินตามมติมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก ว่า นายกษิต ได้ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ขึ้นมาเพื่อเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ และเพื่อเป็นกลไกลใหม่ในการประสานกับประเทศกัมพูชาต่อไป เพราะจากที่ได้มีการพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ของมาตรการชั่วคราว ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี)  ต้องมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกลใหม่ในการทำหน้าที่ประสาน งาน อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้หารือถึงรายละเอียดที่จะร่วมประชุมเตรียมการกับหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ด้วย
              
“ที่ ประชุมได้พิจารณาข้อต่างๆของศาลโลก ซึ่งฝ่ายกฎหมายยืนยันว่ามาตรการต่างๆของศาลโลกไม่กระทบกับอธิปไตยของประเทศ ไทย แม้ในพื้นที่นี้จะมีการกำหนดเขตปลอดทหารชั่วคราว แต่อำนาจปกครองก็ยังคงอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้ดูแผนผังในเรื่องเขตปลอดทหารชั่วคราว และขอยืนยันว่าศาลโลกไม่ได้ใช้แผนที่ใดเป็นพิเศษในการกำหนดพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการที่พื้นที่เขตปลอดทหารครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ขัดแย้ง กัน แสดงให้เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยหรือเขตแดน จึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้”นายธานี กล่าวและว่า ฝ่ายกฎหมายได้ย้ำว่ามาตรการชั่วคราวที่ศาลโลกออกมานั้น ไม่ได้มีการพิจารณาล่วงหน้าหรือมีผลกระทบกับคดีหลักในเรื่องของการตีความใน พื้นที่พิพาท ซึ่งทางศาลโลกก็ได้แจ้งกับเราแล้วว่า ขอให้ฝ่ายไทยนั้นยื่นข้อสังเกตที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับศาลโลก ภายใน 4 เดือน หรือในเดือน พ.ย.
              
นายธานี กล่าวอีกว่า ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ทางกระทรวงฯจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายทหาร ซึ่งจะนำคำสั่งศาลโลกมาพิจารณาถึงในรายละเอียด และดูว่าส่วนราชการใดจะต้องปฏิบัติในส่วนใดบ้าง เพื่อให้มีความกระจ่าง อย่างไรก็ตาม ไทยและกัมพูชา จะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆที่ศาลโลกได้ให้ไว้ ทั้งนี้ สำหรับผลการประชุมทั้งหมดนี้ เป็นการเตรียมการเพื่อนำเสนอให้กับรัฐบาลใหม่ได้พิจารณา ตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องนี้จะต้องให้รัฐบาลชุดใหม่ได้พิจารณาอีกครั้ง.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง