บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดแผนที่ ปราสาทพระวิหารปลอดทหารจากศาลโลก

by Canไทเมือง ,


เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม องค์ คณะผู้พิพากษาของ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีมติรับคำร้องของกัมพูชาให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวพื้นที่รอบปราสาท พระวิหาร โดยศาลได้มีมติ 11 ต่อ 5 ให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ไทยและกัมพูชา ถอนทหารออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาท
นอกจากนี้ ยังมีมติให้ทั้งสองฝ่ายกำหนดเขตปลอดทหาร 4 จุดในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งให้ไทยและกัมมพูชาร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เกิดสันติภาพ รวมทั้งหลักเลี่ยงการกระทำที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ขณะเดียวกัน ศาลยังมีมติห้ามไทยขัดขวางกิจกรรมใดๆ ของกัมพูชาในการพัฒนาพื้นที่ ด้วยมติ 15 ต่อ 1
ด้าน นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานผู้พิพากษากล่าวว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจำเป็นต้องออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่มีมาตรการดังกล่าวแล้วจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดที่ข้อพิพาทระหว่าง ไทยและกัมพูชาจะนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสีย


จุด A ละติจูด 14 องศา 23 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 104 องศา 41 ลิปดาตะวันออก จุด B ละติจูด 14 องศา 24 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 104 องศา 38 ลิปดาตะวันออก จุด C ละติจูด 14 องศา 25 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 104 องศา 38 ลิปดาตะวันออก จุด D ละติจูด 14 องศา 25 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 104 องศา 42 ลิปดาตะวันออก
00000000000000000
Image
ไทยน่าจะเสียเปรียบครับ
Image
แผนที่สงวนไว้ตอนส่งมอบปราสาทให้เขมร 2505
Image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง