บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เอกสารด่วนที่สุดของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึง(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

Thepmontri Limpaphayom คำอธิบาย: เอกสารด่วนที่สุดของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ ๐๗/๕๘ มีไปถึงนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีทั้งหมด ๕ หน้าและหนังสือส่งไปก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ ที่ปารีส

ผมตัดส่วนเฉพาะที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารที่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงความเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณาผลักดันกัมพูชาให้พ้นจากเขตแดนโดยเร็ว(อ่านรายละเอียดได้ตามรูปภาพ) แต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไม่ยอมผลักดันจนทำให้เขมรได้ทีนำคำตัดสินไปตีความ หากในเวลานั้นทำการพลักดัน สถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนี้ ทำไม คุณอภิสิทธิ์ไม่ผลักดันกัมพูชาเพราะกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในดินแดนประเทศไทย ละเมิด MoU43 ไหนล่ะที่บอกว่า MOU มีประโยชน์ ท่านก็ไม่เคารพ MOU43 ที่พรรคปชป.ไปจัดทำกับเขมรมาไหนล่ะหลักนิติรัฐของท่าน

เอกสารนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เขมรอยู่ยาวด้วยครับ ถ้าเป็นความเห็นของภาคประชาชนท่านอาจปฏิเสธได้ แต่นี่คือความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไฉนเลยท่านไม่รู้จักปฏิบัติ

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเป็นของไทยครับ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ก็ยืนยันว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเป็นของไทย ให้ทหารถืออาวุธขึ้นมารอบตัวปราสาทได้


ขอบคุณภาพและข้อความจากอ. เทพมนตรี ลิมปพยอม

.......................................

บันทึกภาคประชาชนเรื่องผลการแลกเปลี่ยนกับนายกรัฐมนตรีที่ ช่อง 11by Parnthep Pourpongpan on Tuesday, 10 August 2010 at 15:00

บันทึกนี้จัดทำขึ้นโดย ศ.ดร.สมปอง, มล.วัลย์วิภา, อ.เทพมนตรี, อ.วีรพันธุ์, ดร.สุวันชัย, วีระ สมความคิด และปานเทพ: แถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมปริ๊นเซส ถ.หลานหลวง ห้องราชดำเนิน ดังนี้

บันทึกเครือข่ายภาคประชาชน กรณีข้อเท็จจริงกรณีปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ

ตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้จัดเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคประชาชน โดยการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 13.00 น.นั้น เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งติดตามเรื่องปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบขอประกาศจุดยืนดังต่อไปนี้

1. เราขอบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยอมรับและยืนยันว่าไทยยึดหลักสันปันน้ำตามทิวเขาดงรักเป็นเส้นเขตแดนอย่างเคร่งครัด

ยืนยันว่าเฉพาะปราสาทพระวิหารเท่านั้นที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และไทยได้โต้แย้งและสงวนสิทธิ์เอาไว้แล้วตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ (0601) 22239/2505 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ดังนั้นฝ่ายไทยจึงยังถือว่าพื้นที่ที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่นั้น อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของไทย

ยอมรับว่าฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำและยึดครองดินแดนไทยในบริเวณพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารนั้นเป็นความจริง

ยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยด้วยมาตรการการทูตและการทหาร

ยืนยันว่าไทยจะไม่เข้าร่วมกับคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ (ICC) ที่จะทำหน้าที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่ตัวปราสาทพระวิหารในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ยืนยันจะคัดค้านการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารของกัมพูชาเป็นมรดกโลกต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจะคัดค้านแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกด้วย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยืนยันว่าในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านได้ขอให้มีการถอนแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งเป็นเอกสารประกอบกรอบการเจรจาออกจากการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ยืนยันว่ายูเนสโกได้ละเมิดอำนาจหน้าที่ของตัวเอง ตามธรรมนูญของยูเนสโกในข้อ 1 วรรค 3 ว่าห้ามมิให้ยูเนสโกแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก

ยืนยันว่าเอกสารและการดำเนินการที่จะผูกพันระหว่างไทย-กัมพูชาจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอีกครั้ง ก่อนขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เช่น พิจารณาเห็นชอบหรือรับรองรายงานการประชุมลับของรัฐสภาเรื่องกรอบการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551, ร่างข้อตกลงชั่วคราวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยปัญหาชายแดนในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร, ฯลฯ
https://www.facebook.com/note.php?note_id=132572256785549


Annie Handicraft

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง