บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

เผยภาพหลักฐาน "ฝ่ายไทย" ที่จะใช้ประกอบแถลงด้วยวาจาในศาลโลก


วันที่ 15 เมษายน 2556 (go6TV) นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฏหมายอิสระ ได้เปิดเผยภาพถ่ายหลักฐานของทางฝ่ายไทยที่จะนำไปใช้ในการไต่สวนด้วยวาจาในศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่จะมีกำหนดไต่สวนกันระหว่างวันที่ 15-19 เมษายนนี้ โดยมีข้อความอธิบายดังนี้

"ไทยยกหลักฐานมาต่อสู้ว่า วันที่ 5 มกราคม 2506 สมเด็จพระนโรดม สีหนุเสด็จทางพระบาทขึ้นไปยังปราสาทโดยบันไดโบราณด้านทิศ ตะวันออกจากดินแดนกัมพูชาด้านตีนของหน้าผา ในขณะที่ทรงประทับบนเขา พระองค์ก็ไม่เคย ย่างพระบาทล้ารั้วลวดหนามหรือพื้นที่ซึ่งประเทศไทยพิจารณาว่าเป็นส่วนของดินแดนไทยแต่อย่างใด เมื่อสมเด็จพระนโรดม สีหนุถูกสอบถามเกี่ยวกับรั้วลวดหนามที่เป็นเหตุให้เกิดความกังวลใจ ก่อนการแสวงบุญ การสนทนาเกิดขึ้นดังนี้ เมื่อพระองค์กล่าวถึงการก่อสร้างเขตรั้วลวดหนามของประเทศไทย พระองค์อธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นการรุกล้าของประเทศไทยเข้ามาหลายเมตร ในดินแดนของกัมพูชาซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินให้ พระองค์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พระองค์จะไม่ทาให้เรื่องนี้เป็นประเด็น เนื่องจากระยะทางไม่กี่เมตรนี้ไม่มีความสำคัญ"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง