บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ ๑:๒๐๐๐๐๐๐โดย Thepmontri Limpaphayom

แผนที่ ๑:๒๐๐๐๐๐๐โดย Thepmontri Limpaphayom ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:13 น.


ผมขอทำความเข้าใจให้ถ่องแท้อีกสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ ๑:๒๐๐๐๐๐ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๓และบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ก่อนลงนาม MOU43 ที่กัมพูชาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีข้อความสำคัญ กล่าวว่าพื้นฐานทางกฏหมายซึ่งผูกพันกฏหมายระว่างประเทศ ๑.อนุสัญญา ๑๙๐๔ ๒.สนธิสัญญา ๑๙๐๗และ ๓.แผนที่ที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปัน ความเข้าใจที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ก็คือ แผนที่เก๊ที่ว่านั้นเป็นผลงานจากอนุสัญญาและสนธิสัญญาดังกล่าว เพราะมีการตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมาล้อตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ชุดแรกได้สร้างแผนที่ ๑๑ ระวาง ชุดที่ ๒ สร้างแผนที่ ๕ ระวาง แผนที่ชุดแรก ๑๑ ระวาง พิมพ์เสร็จแล้วส่งกลับมาไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯและไม่ได้ลงนาม จึงไม่สมบูรณ์ ผมเรียกว่าเก๊ ส่วนชุดที่ ๒ สร้างแผนที่ ๕ ระวาง เพื่อแสดงหลักเขต แต่เมื่อ พิมพ์เสร็จแล้วไม่มีมาตราส่วน และไม่มีสัญลักษณ์หลักเขตที่ ๑-๗๓ ในแผนที่ ดังนั้นแผนที่ทั้งหมดถือเป็นแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์หรือเก๊ เมื่อกัมพูชานำแผนที่ระวางดงรัก ในแผนที่ ๑๑ ระวาง กัมพูชาได้อ้างว่าแผนที่ชุดนี้คือผลงานของคณะกรรมการฯ นำไปฟ้องไทยเรื่องปราสาทพระวิหาร ศาลโลกไม่ได้พิจารณาแผนที่และผู้พิพากษาบางท่านลงความเห็นว่าเส้นเขตแดนที่ปรากฏบนแผนที่ไม่ถูกต้อง แถมยังไม่ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฯจึงไม่ได้มีการตรวจความถูกต้องและไม่ได้ลงนาม ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามพยายามที่จะบิดเบือนผมถือว่าต้องทำการศึกษาให้ถ่องแท้ อนึ่งมีผู้นำหนังสือนำส่งแผนที่ ๕๐ ชุด ลงนามโดย ม.จ.จรูญศักดิ์ กฤษดากร มาทำการเผยแพร่และบอกว่าไทย/สยามยอมรับ แต่ความจริงแล้วเราต้องกลับไปดูรายงานการประชุมและความไม่สมบูรณ์ความถูกต้องของแผนที่ ตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่ไปหยิบบางประเด็นในการบรรยายฟ้องของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้อธิบายแก้ฟ้องเหล่านี้ไปแล้วในการโต้แย้งกันตอนขึ้นศาลโลกปรากฏตามหลักฐานของบันทึกท้ายฟ้อง หาดูได้ในเว๊ปไซด์ ICJ ขอบคุณนะครับ ถ้าใครมีความเห็นหรือไม่เข้าใจตรงไหนถามมานะครับ


เพื่อนๆเจอใครนำแผนที่เก๊หน้าตาเป็นแบบนี้ ขอให้ใช้ยุทธวิธีในการฉีกแผนที่ ไม่มีความผิดทางกฏหมายเพราะไม่ได้ลงนามโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-อินโดจีน(เฉพาะฝรั่งพวกนี้ตายห่าไปหมดแล้ว) ใครมาเถียงเข้าข้างเขมร เข้าไปตบปากหรือต่อยมันถูกปรับไม่เกิน ๑๐๐๐ บาท คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะแผนที่นี้จะทำให้เราเสียแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง