บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

คู่มือพลเมืองสยาม พ.ศ.2479-2480 | นายกรัฐมนตรี พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

คู่มือพลเมืองสยาม พ.ศ.2479-2480 | นายกรัฐมนตรี พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา


หนังสือ "คู่มือพลเมือง"  
สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จัดพิมพ์โดย สำนักโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์)
พิมพ์ครั้งที่ 3 นายวรกิจบรรหาร ผู้พิมพ์โฆษณา
โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม พระนคร
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2480
ความยาว ๒๐ บท ๑๙๖ หน้า

บทที่ ๑๙
"ประเทศสยามภายใต้รัฐธรรมนูญ"


ปก


ในปก ๑


ในปก ๒


คำนำ ๑


คำนำ ๒


คำนำ ๓


คำนำ ๕


บทที่ ๑๙ ประเทศสยามภายใต้รัฐธรรมนูญ (หน้า ๑๖๕)


หน้า ๑๖๖_๑๖๗


หน้า ๑๖๘_๑๖๙


หน้า ๑๗๐_๑๗๑


หน้า ๑๗๒_๑๗๓


หน้า ๑๗๔_๑๗๕


หน้า ๑๗๖_๑๗๗


หน้า ๑๗๘_๑๗๙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง