บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

คุณธรรมของผู้มีอำนาจ ส.ดำเนินสะดวก

ก่อนเขียนต้นฉบับนี้ มีชาวบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ร้องเรียนผมว่า ชาวบ้านอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นย่าตาทวดจนปัจจุบัน ตนเองก็มีอายุหลายสิบปีแต่ยังไม่เห็นพื้นที่ในหมู่บ้านมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด ผิดกับพื้นที่ป่าเขาบริเวณใกล้เคียงที่มีการทำลายเขา นำพื้นที่ไปปลูกยางพารา มีคนงานเขมรเข้ามาทำงาน มีทหารไปตั้งแคมป์ดูแลสวนยาง มีคนใหญ่ในจังหวัดพร้อมภรรยาเข้าไปในพื้นที่ ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและกลับออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า คนมีสีนำพื้นที่ต้องห้ามไปออกโฉนดได้ แต่ชาวบ้านตาดำๆ อยู่บนพื้นที่ราบ ไม่มีโอกาสได้ออกโฉนดเหมือนคนมีสี เรื่องนี้จะเท็จหรือจริง ผู้มีอำนาจอย่าเอาหูเป็นนาตาเป็นไร่ ชาวบ้านต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง ผู้แทนในพื้นไปอยู่ที่ไหน ช่วยชาวบ้านตรวจสอบดูบ้างครับ

ใครก็ตามที่ติดตามดูข่าวสึนามิถล่มญี่ปุ่น จะพบภาพความรักระหว่างสุนัขซึ่งตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในขณะเดียวกันเพื่อนสุนัขอีกตัวหนึ่งก็ไม่ทอดทิ้ง แต่กลับมีความรักห่วงใยเดินไปเดินมาเหมือนกับพยายามบอกกล่าวให้คนทั่วไปรับรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนของมัน และแล้วก็ประสบผลสำเร็จ เพราะสุนัขตัวนั้นได้รับการช่วยเหลือซึ่งน่าเชื่อว่าจะรอดชีวิตแล้วสมใจสุนัขเพื่อนยากที่ห่วงใยเพื่อนซึ่งกำลังนอนรอความตาย

ผมอยากให้คนไทยซึ่งอยากเสพสุขด้วยการก่อความทุกข์ยากให้กับผู้อื่น พึงสังวรณ์เอาไว้และดูตัวอย่างสัตว์ผู้ยากไร้ มันเป็นสัตว์?มนุษย์เรียกว่า เดรัจฉาน แต่มันมีน้ำใจให้กับเพื่อนของมัน แต่เราเป็นมนุษย์กลับเบียดเบียนประหัตประหารเพื่อแย่งประโยชน์กัน ถ้าสัตว์มันรู้ จะเอาอะไรไปแก้ตัวกับมัน น่าอนาถเหลือล้นสำหรับคนไร้คุณธรรม

กฏหมายคลายทุกข์ฉบับนี้ผมอยากพูดถึงคุณธรรมของผู้มีอำนาจ ผมสามารถบอกได้เลยว่าเพราะประเทศชาติของเรามีคนไร้คุณธรรมแต่มีอำนาจ จึงก่อให้เกิดอาชญกรรม ประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนา ผู้มีอำนาจที่กล่าวหมายความรวมถึงชาวบ้านธรรมดา ซึ่งประพฤติตัวเป็นนักเลงหัวไม้ หรือพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตำรวจบ้าน สมาชิก อบต. สมาชิก อบจ. เป็น สส.เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประจำ รวมทั้งผู้เป็นบุตรหลานหรือผู้ติดตามรับใช้บุคคลต่างๆ ที่กล่าว

กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีทั้งผู้ที่มีอำนาจ มีคุณธรรมและรู้จักใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในสังคมของเรา หากคนมีอำนาจและเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสามารถ ประเทศชาติของเราก็เจริญ แต่ตามข้อเท็จจริง มีคนเลวปะปนอยู่มากมาย ดังเห็นได้จากในระดับชาวบ้าน ผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปล่อยเงินกู้นอกระบบ กระทำกันทุกแห่งหน มีการเรียกดอกเบี้ยสูงเกินเป็นรายวัน ใครไม่ชำระหนี้ก็จะใช้วิธีป่าเถื่อน ดังเห็นได้จากการจับกุมลูกน้องของนายทุนนอกระบบ พบอาวุธทั้งมีด ปืน และอาวุธอื่นๆ อีกมากมาย มีไว้ห้ำหั่นลูกหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา ซึ่งแต่ละปีลูกหนี้มีทั้งเจ็บมีทั้งตาย ที่เหลือก็อาจประสาทเสีย หนีหัวซุกหัวซุนเพราะกลัวนายทุนป่าเถื่อนเหล่านี้

เหตุที่กลุ่มคนเถื่อนเหล่านี้กล้าปฏิบัติการจองเวรกับลูกหนี้อย่างรุนแรงก็เพราะแต่ละคนมีกองหนุนซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจ นักการเมืองคนเถื่อนเหล่านี้ว่าผู้คุ้มกันสามารถปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าพวกเขาจะป่าเถื่อนอย่างไร

ใครก็ตามที่เคยไปชานเมืองตามภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบัน จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางปกครองของท้องถิ่น ทั่วประเทศมีองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นมากมาย ในองค์กรดังกล่าวมีชาวบ้านเข้าไปได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. เป็นนายก ฯลฯ เมื่อชาวบ้านเข้าไปเป็นใหญ่ เขาเข้าใจว่า มีอำนาจมากล้น เมื่อเงินรายได้ในท้องถิ่นลื่นไหลเข้าไปในอบต. ก็หางานสร้างถนน สร้างอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้ตนได้รับส่วนแบ่งจากงบประมาณที่ตั้งขึ้น หลายต่อหลายคนขยายฐานอำนาจสร้างอิทธิพลเพื่อหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องอย่างกว้างขวาง อบต.บางแห่งใช้อิทธิพลรุกที่สาธารณะ รุกที่ป่า ข้าราชการในพื้นที่ต่างทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะผลประโยชน์แบ่งปันกันลงตัว

ในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีรายได้มาก เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นก่อน ใครก็ตามที่เข้าไปมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรม ต่างสาวได้สาวเอา แต่ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของ อบจ.หรือ อบต. จะได้รับแบ่งปันจากการผลาญงบต่างๆ เป็นร้อยละ 30 หรือ 40 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ ข้าราชการระดับอำเภอ ระดับจังหวัดจนถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ซื่อสัตย์ต่างก็มีส่วนได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันรายได้

ซึ่งถ้านักเลงระดับหมู่บ้านจนถึงนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกคนเป็นคนดี ประชาชนจะอยู่ดีมีสุข บ้านเมืองจะไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีดินดำน้ำดี ผู้คนเลือกอาชีพได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะบุคคลากรที่รัฐแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการมีอำนาจหน้าที่ตามที่มอบหมาย ภารกิจสำคัญคือช่วยบริหารราชการให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งมีการพูดกันมาตลอดว่าข้าราชการกินเงินภาษีประชาชน ต้องรับใช้ประชาชน แต่ความเป็นจริง ข้าราชการไทย เจ้าหน้าที่รัฐมักกระทำตัวเป็นผู้มีอำนาจเหนือประชาชน

แม้ในวงราชการด้วยกันเอง เวลานี้มีบุคคลระดับสูงในมหาวิทยาลัยชื่อดัง บุคคลระดับสูงในกระทรวงใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดประชาชน ผู้ร้องคนหนึ่งเป็นหมอ ความรู้ปริญญาเอก ควรจะได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงนานมาแล้ว แต่เพราะทั้งสองไปขัดขวางการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พวกเขาจึงถูกแกล้งฟ้องร้อง ตั้งกรรมการสอบ ซึ่งผู้กระทำต่างมีอำนาจ มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง พวกเขายันยันกับผมว่า ไม่เคยแตะต้องเงินของหลวงหรือเงินราษฏร เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่อนาคตต้องพังทลาย เพราะถูกกลั่นแกล้ง

ในชีวิตนักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกือบสามสิบปี ผมบอกได้เลยว่า ถ้าข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ไร้คุณธรรม มีความเมตตา อยู่อย่างคนที่มีศักดิ์ศรี ไม่เลียแข้งเลียขาหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ทำงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมตรงไปตรงมา ใครผิดใครถูกว่ากันตามเนื้อผ้า ไม่หนุนหลังคนชั่ว ขยันหมั่นตรวจตราให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างเที่ยงธรรม ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเจ้าพ่อ นักเลง มาเฟียทั้งหลาย ไม่หนุนให้มีอบายมุข ผมบอกได้เลยว่า จะไม่มีเจ้าพ่อนักเลงในชุมชนมากมาย ไม่มีการปล่อยกู้เรียกดอกเบี้ยโหด ไม่มีปัญหายาเสพติดมากมาย สถานบันเทิงเริงรมย์ไม่กลาดเกลื่อนเหมือนดังเช่นทุกวันนี้

ใครก็ตามที่มีอำนาจในบ้านเมือง จะรู้ว่ามีข้าราชการน้อยมากที่หยิ่งในศักดิ์ศรี ข้าราชการจำนวนมากหวังไต่เต้าเข้าไปมีอำนาจในตำแหน่งใหญ่ เพื่อหาประโยชน์มิชอบ หากจะตรวจสอบว่าข้าราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอรัปชั่นนั้น ไม่เป็นการยาก เพราะคนพวกนี้เมื่อใช้อำนาจหน้าที่หาเงินโดยมิชอบ ก็นำไปเสพสุขดื่มเหล้าเคล้านารีมีบ้านเล็กบ้านใหญ่ ถ้ามีเงินมากก็นำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน ทำกิจการสร้างความร่ำรวยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อความเสียหายให้รัฐและประชาชน เช่น นำที่ดินป่าสงวนมาออกเอกสารสิทธิ อยู่เบื้องหลังค้าสินค้าหนีภาษี อยู่เบื้องหลังค้ายาเสพติด ปล่อยให้มีการเปิดสถานบริการผิดกฎหมาย เปิดบ่อน เปิดซ่อง

การกระทำของข้าราชการดังกล่าว เป็นการกระทำของผู้มีอำนาจซึ่งไร้คุณธรรม ประเทศของเรามีกฏหมายที่จะบังคับเอาความผิดกับคนพวกนี้ได้ แต่ผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่กระทำ เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่ไร้คุณธรรม เคยประกอบกรรมเช่นเดียวกันมาก่อน ผู้มีอำนาจบางคนก็เป็นคนสุจริต แต่ถ้าใช้อำนาจแก้ไขปราบปราม ตนเองก็จะอยู่ในตำแหน่งไม่ได้ บ้านเมืองของเราจึงมีปัญหามากมายดังเช่นทุกวันนี้

และเมื่อไรเราจึงจะมีคนมีคุณธรรม มารับผิดชอบทุกข์สุขของประชาชนเล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง