บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

บทบรรณาธิการแนวหน้า : สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ความหมายของคำว่า "พระมหากษัตริย์" นั้นมีรากศัพท์ที่มาจากอินเดียตั้งแต่ยุคโบราณกาลในภาษาบาลีใช้คำว่า" ขัตติยะ" แปลว่านักรบ ส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่า"กษัตริย์" หมายถึงนักรบหรือผู้ป้องกันภัยจากข้าศึกศัตรู ตามรูปศัพท์จากวัฒนธรรมจากอินเดียเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนั้นหมายถึงนักรบผู้ที่ยิ่งใหญ่

    พระมหากษัตริย์ก็คือ พระเจ้าแผ่นดินมีคำเรียกพระมหากษัตริย์หลายคำเช่น พระราชา หรือราชันหมายถึงผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วยธรรม จักรพรรดิ หมายถึง ผู้ปกครองที่ปวงชนพึงใจและเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และใกล้เคียงกับคำว่า ธรรมราชา หมายถึง ผู้รักษาและปฏิบัติธรรมทั้งเป็นต้นเหตุแห่งความยุติธรรมทั้งปวง

    คำว่าพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระผู้เป็นผู้นำ หรือประมุขของประเทศ และคำว่า "พระเจ้าแผ่นดิน" หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินไม่ว่าจะเลือกใช้คำใด คำว่า "ราชา" "กษัตริย์" "จักรพรรดิ" โดยความหมายแล้วน่าจะใช้เหมือนๆกัน อย่างไรก็ดีในสังคมไทยเรียกพระมหากษัตริย์ว่า "ในหลวง" "พ่อหลวง" "พ่อของแผ่นดิน" ความหมายก็คือเป็นผู้ปกครองที่เปรียบเหมือนพ่อผู้ทรงอยู่เหนือเกล้าเหนือชีวิต

    รัฐไทยเป็นพระราชอาณาจักรที่ถือกำเนิดมานับเนื่องยาวนานนับพันๆปีมีหลักฐานเชื่อได้ว่ารัฐไทยมีถิ่นฐานครั้งแรกเป็นอาณาจักรมีชื่อว่าอ้ายลาว หลังจากนั้นก็มีแคว้นเพงาย แคว้นน่านเจ้าหรือเจ้าทางใต้ของราชอาณาจักรจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5 หลังจากนั้นก็มีอาณาจักรโยนกในรัฐฉานของพม่าและทางเหนือของไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12

    ปี 1731 ขอมเข้ามารุกรานอาณาจักรโยนก ต่อมาพระเจ้าพรหมมหาราชกู้เอกราชเผ่าไทยจากขอมหลังจากนั้นในปี 1792 เกิดอาณาจักรสุโขทัยตามด้วยอาณาจักรล้านนาไทย อู่ทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทยมีพระมหากษัตริย์หลายราชวงศ์รวมกันมากกว่า 100 พระองค์

    ผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นที่ทราบกันว่านับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ใน 5 ปีที่ผ่านมามีขบวนการพยายามโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์และมีผู้ถูกดำเนินคดีเพราะความผิดดังกล่าวเป็นจำนวน 22 ราย

    เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากก็คือประชาชนทั่วประเทศกำลังถูกขบวนการของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีและมีความพยายามที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย คนเหล่านี้มีบรรพบุรุษที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แต่กลับเหิมเกริมคิดล้มล้างสถาบัน  

   จึงเป็นหน้าที่ของชาวไทยผู้รักชาติทั้งปวงจะต้องรวมพลังกันออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักอย่างเต็มที่ไม่ให้ใครมาบังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้อีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง