บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศาลโลกแพร่คำร้องเขมรผ่านเว็บไซต์ ขอคุ้มครองฉุกเฉินให้ทหารไทยพ้นปราสาทพระวิหารไม่มีเงื่อนไขยุติแทรกแซงสิทธิ


ศาลระหว่างประเทศได้เผยแพร่คำขอของกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหาร ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.icj-cij.org/ มีสาระสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.กัมพูชาได้ยื่นร้องต่อศาลโลก ให้มีการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว และให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทปราสาทพระวิหารทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2.ให้ยุติกิจการทางทหารของไทยทุกประเภทในพื้นที่เขาพระวิหาร 3.เรียกร้องให้ไทยหยุดกิจการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการแทรกแซงสิทธิของกัมพูชา
"กัมพูชาร้องขอให้ประเทศไทยถอนกองกำลังรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารในทันที และขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวด้านการทหารในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งยุติการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิของกัมพูชา หรือกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น"คำร้องของกัมพูชาระบุ
คำร้องของกัมพูชาระบุอีกว่า การปฏิเสธอธิปไตยเหนือพื้นที่นอกปราสาท รวมถึงพื้นที่โดยรอบ เท่ากับเป็นการระบุว่า คำตัดสินของศาลโลก(ในปีพ.ศ.2505) ที่ยอมรับพื้นที่ดังกล่าวของกัมพูชาเป็นคำตัดสินที่ขัดแย้งในตัวเอง เพราะเท่ากับว่าได้ปฎิเสธสิทธิของกัมพูชาเหนือตัวปราสาท ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ปฏิเสธอธิปไตยเหนือตัวปราสาท แต่กลับให้พิจารณาพื้นที่ทั้งหมด มิใช่แค่ตัวปราสาทอย่างเดียว ทั้งๆ ที่คำตัดศาลโลกครอบคลุมทั้งตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบ
อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่ http://www.icj-cij.org/docket/files/151/16480.pdf?PHPSESSID=4428775cb535c95c96d332d693dd627f

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง