บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทำใมเราต้องไปยื่นหนังสือกับ UNESCO ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ??

โดย Annie Handicraft เมื่อ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 10:43 น.
การ ที่เราต้องไปยื่นหนังสือกับ UNESCO ในวันศุกร์ที่  17 มิถุนายน พศ 2554 ในความคิดเห็นของตัวเองนั้นเพราะว่าวิธีคิดและการกระทำของรัฐบาลและ UNESCO สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้ประเทศไทยของเราต้องเสียดินแดนในรัชสมัยนี้

การที่คุณสุวิทย์ คุณกิตติ บอกว่าจะต้องมีการปักปันเขตแดนก่อนนั้น เราปักปันเขตแดนโดยใช้สันปันน้ำแล้ว ตามสนธิสัญญา 1904  คุณสุวิทย์และรัฐบาลเข้าใจแจ่มแจ้งหรือเปล่าว่า เส้นสันปันน้ำอยู่ที่ใด อีกทั้งยังมีคำสงวนสิทธิ์ของรัฐบาลไทยตาม พศ 2505ต่อศาลโลก ที่ยังยึดสันปันน้ำเป็นเครื่องยืนยัน และข้อสงวนสิทธิ์ที่จะเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา สรุปว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่สำเร็จแล้วของเรื่องนี้เมื่อปีพศ 2505หรือคะ  ตกลงหมายความว่าอย่างไร จะเอาอย่างไร

MOU43 คือจุดเปลี่ยนของหลักเขตแดน 73 หลัก และแนวเขตสันปันน้ำบริเวณปราสาทพระวิหาร นายกอภิสิทธิ์ ยืนยันว่าสันปันน้ำอยู่ที่เป้ยตาดีด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะฉะนั้น
๑. ปราสาทพระวิหารสามารถกลับมาเป็นของเราตามข้อสงวนสิทธิ์ที่ท่านถนัด คอมันต์ ได้ตั้งข้อสงวนไว้กับสหประชาติเมื่อ พ.ศ.2505

๒.ตามหลักการใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งเขตแดน เป้ยตาดีชะง่อนผาและปราสาทพระวิหารก็ยังคงต้องเป็นของเราอยู่

3. การปักปันเขตแดนที่ใช้สันปันน้ำเราปักปันไปแล้วตามสนธิสัญญา 1904 ดังนั้นการที่รัฐบาลกล่าวว่าต้องปักปันเขตแดนก่อน รัฐบาลใช้ความคิดแบบไหนเป็นตรรกะในการคิด

ถ้ารบ.ต้อง การจะขอขึ้นร่วมมรดกโลกกับกัมพูชา ตามที่นางอิริน่า โบโกว่า แนะนำนั่นคือรัฐบาลใช้เส้นสันปันน้ำที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 

การ ที่คุณสุวิทย์ไปเซ็นร่างสัญญาข้อตกลงไว้ในเอกสาร WHC-10/34.COM/7B.Add.3 มีวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่ง่ายสุด ตามที่หลายๆท่านได้แนะนำคือ ถอนตัวออกจากการเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก เพื่อประท้วงต่อมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งหมด และไม่ให้ปัญหาบานปลายไปถึงรัฐบาลชุดหน้า และ ไม่มีความจำเป็นใดๆต้องเลื่อนการพิจารณาแผนบริหารจัดการออกไป เพราะเป็นเพียงแค่การหนีเอาตัวรอดของรัฐบาลชุดนี้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงมากในอนาคต

 ในวันนี้ (วันอังคารที่ 14) คุณสุวิทย์ คุณกิตตินัดประชุมร่วมกับคณะมรดกโลกชุดใหญ่โดยมีดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรีเป็นประธาน จะกำหนดท่าทีและแนวทางการทำงานก่อนเดินทางไปประชุมมรดกโลกที่ปารีส วันที่17 มิย. หัวข้อเรื่องกำหนดท่าทีต่อข้อเสนอของนางอิริน่า โบโกว่า ที่ต่อรอง "ให้ไทยร่วมในแผนการบูรณะปราสาทพระวิหาร" แลกกับการเลื่อนแผนบริหารจัดการพท.ของกพช.ออกไปอีกหนึ่งปี ข้อเสนอของยูเนส โกในเรื่องบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทพระวิหาร เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ เพราะนี่คือก็การตอกย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชา เพราะเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชา อ้างว่ามีความเสียหายโดยเกิดขึ้นจากการปะทะของฝ่ายไทย เป็นการรุกคืบสร้างหลักฐานเพื่อนำไปใช้ในเวทีนานาชาติ ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2505 เช่นเดียวกับที่ยูเนสโกสนับ สนุนเงิน 5 หมื่นเหรียญสหรัฐฯให้กัมพูชานำมาซ่อมและสร้างตลาดในดินแดนประเทศไทย เป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยยูเนสโกอย่างชัดเจน

จุด ประสงค์ของการไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนรัฐภาคีกัมพูชา ศูนย์กลางมรดกโลกและคณะกรรมการมรดกโลกที่มีมติที่ประชุมครั้งที่ 31-34 และที่สำคัญร้องขอให้คณะกรรมการมรดกโลกลบรายชื่อ"ปราสาทพระวิหาร"ออกจาก บัญชีมรดกโลกนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะต้องกระทำเป็นอย่างยิ่ง

แต่ เดิมทหารไทยรักษาการณ์อยู่ฝั่งนี้ส่วนนอกประตูเหล็กทหารกัมพูชานั่งอยู่ เรายังครอบครองพื้นที่ปราสาทพระวิหารไปจนถึงเป้ยตาดี นอกรั้วลวดหนามเป็นการกั้นอาณาบริเวณไม่ใช่พรมแดนตามที่เข้าใจกัน พูดง่ายๆกัมพูชามีสิทธิในตัวปราสาทเฉพาะอำนาจอธิปไตยซึ่งไทยสงวนสิทธิ์ในการ ทวงคืนไว้แล้วครับ
ขอบคุณภาพโดยอ.เทพมนตรี ลิมปพยอม
นายก พูดถึงปราสาทพระวิหาร ถ้าท่านพูดจริงว่าดินแดนของเราอยู่ที่สันปันน้ำ เขมรได้เฉพาะตัวปราสาท เขมรมีสิทธิ์อยู่ในรั้วลวดหนามตามภาพข้างบน นอกนั้นท่านต้องจัดการผลักดัน เขาขึ้นมาอยู่ได้เพราะ MOU43 หมูของเขมรที่ท่านกอดอยู่ ถ้าท่านไม่ทำถือว่าโกหกและเอาตัวรอด (ปล.แต่สันปันน้ำของนักวิชาการ ๗.๑ ล้านไม่ใช่ที่หน้าผาแต่อยู่ที่แผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐๐ ระวางดงรัก เอากับไอ้พวกนี้ซิมั่วสิ้นดี)
ข้อความและภาพโดยอ.เทพมนตรี ลิมปพยอม
เอกสาร WHC-10/34.COM/7B.Add.3และผลของมันคือ คณะกรรมการได้ออกมติ 5 ข้อ ดังปรากฏในข้อมติที่ 34.COM.7B.66 ซึ่งนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ยอมรับและได้ลงนามรับรอง พร้อมกับ นายซก อัน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมี นาย โฮโอ ลูอิซ ซิลว่า เฟอริลล่า รัฐมนตรีวัฒนธรรมบราซิล ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมรดกสมัยที่ 34 เป็นสักขีพยาน

ในข้อมติ 34.COM.7B.66 มีข้อความดังนี้
1. ได้รับเอกสาร WHC-10/34.COM/7B.Add.3 เรียบร้อยแล้ว

2. อ้างอิงถึง ข้อมติที่ 31COM.8B.24, 32COM.8.B.102, และ 33COM.7B.65 ซึ่งได้มีผ่านการอนุมัติในการประชุมสมัยที่ 31 (ไครเชิส ปี 2007) สมัยที่ 32 (ควิเบก ปี 2008) สมัยที่ 33 (เซวิญา ปี 2009) ตามลำดับ

3. ให้บันทึกว่า คณะกรรมการมรดกโลก ได้รับเอกสารที่เสนอโดยรัฐภาคีแล้ว

4. คณะกรรมการได้ให้การต้อนรับมาตราการที่รัฐภาคีได้จัดทำเพื่อการจัดตั้งคณะ กรรมการประสานงานระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อการฟื้นฟูปราสาทพระวิหารอย่างยั่งยืน

5. มีมติให้มีการพิจารณาเอกสารที่เสนอโดยรัฐภาคีในสมัยประชุมที่ 35 ในปี 2010
ข้อความและถาพโดย อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง