บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เขมรปัดประชุม GBC เพื่อหารือถอนหทารตามมาตรการศาลโลก


เขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

ฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรปัดแนวคิดไทยที่จะให้ประชุมจีบีซีเพื่อหารือการถอนทหารออกจาก เขตปลอดทหาร ระบุเรื่องไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงฯ ศาลโลกและอาเซียนแล้ว จะประชุมกันสองฝ่ายไม่ได้อีก ไทยต้องทำตามศาลฯ เท่านั้น
กรณีที่ฝ่ายไทยเสนอแนวคิดให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เพื่อกำหนดกรอบขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศ ท่าทีของกัมพูชาในเรื่องนี้ตามรายงานของวิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอให้มีการจัดการประชุม GBC เพื่อหารือขั้นตอนการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่เขตปลอดทหาร

พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า จุดยืนของกัมพูชาคือ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเรื่องปราสาทพระวิหารไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก และอาเซียนแล้ว ดังนั้น คำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครัด เช่นเดียวกัน ปัญหาสำคัญสุดคือไทยต้องเคารพตามคำสั่งของศาลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง