บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จดหมายยินดีจากจระเข้ฮวยเซงถึงปูแดง


จดหมายแสดงความยินดีของฮุน เซน ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน นายกฯ เขมรส่งจดหมายแสดงความยินดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ได้รับเลือกให้นั่งนายกฯ ไทย ระบุพร้อมทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของสองชาติ และแก้ทุกปัญหาด้วยสันติวิธี สานต่อมิตรภาพดังเดิมและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔1 เผยแพร่หนังสือแสดงความยินดีของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่มีถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยในกำกับของทักษิณ ชินวัตร ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยเนื้อหาในจดหมายฉบับภาษาเขมร ระบุว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนกัมพูชา ผมมีความโสมนัสยินดีที่จะแสดงความยินดีอย่างสูงสุดต่อ ฯพณฯ ในโอกาสที่สภาผู้แทนราษฎรไทย มีมติเห็นชอบให้ ฯพณฯ เป็นนายกรัฐมนตรีในพระราชอาณาจักรไทย

ผมมองแง่ดีอย่างสูงว่า โดยมีความตั้งใจร่วมกัน ฯพณฯ และผมจะสามารถสานต่อมิตรภาพตามประเพณีดั้งเดิม เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีความร่วมมืออันผลิดอกออกผลระหว่างประชาชนเราทั้งสอง ผมพร้อมทำงานใกล้ชิดสนิทแน่นร่วมกับ ฯพณฯ เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ประชาชาติและประชาชนเราทั้งสอง และแก้ทุกปัญหาโดยสันติวิธี ที่จะนำไปสู่ความกลมเกลียวระหว่างประชาชาติเรา พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
ในตอนท้ายจดหมายของฮุน เซน กล่าวอวยพรให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ประสบความสำเร็จในตำแหน่ง เพื่อนำศุภมงคลและความสมบูรณ์ รุ่งเรื่องสู่ประชาชนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง