บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างระบบการเมืองไทย ดร.ไก่ Tanond

รัฐศาสตร์วันละนิดจิตแจ่มใสนะขอรับ มาดูโครงสร้างการเมืองไทยกัน เข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่ จะสามารถตอบทุกคำถามได้เลยขอรับ>>>>>>>>>>>>[สถาบันพระมหากษัตริย์]<<<<<<<<<<<<<
                                  รัฐธรรมนูญ

                              โครงสร้างส่วนบน

input >      1.[บริหาร] 2.[นิติบัญญัติ] 3.[ตุลาการ]    > out put
ข้อเรียกร้อง           4. [ข้าราชการส่วนกลาง]          1.นโยบาย
ข้อสนับสนุน                    V                       2.พรบ /พรก/พรฏ
                   [ทหาร]          V                       3.คำพิพากษา
                                         V                      4.กฏกระทรวง/กรม
                             โครงสร้างส่วนกลาง

              [กลุ่มกดดัน] [กลุ่มผลประโยชน์] [สื่อมวลชน]
                           [ข้าราชการส่วนภูมิภาค]
                                         V
                                         V
                                  [ประชาชน]
                [องค์กรปกครอง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น]

                            โครงสร้างสร้างส่วนล่าง

 
‎1.พรรคและนักการเมืองไทย
    1.1 โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว พรรคการเมืองต้องอยู่ในโครงสร้างส่วนล่าง
    1.2 นักการเมืองส่วนใหญ่แล้ว ก็ควรอยู่ที่ส่วนล่างนี้เช่นเดียวกัน แต่ๆๆๆ

สำหรับของไทยนั้น กลับมีบุคคล/องค์กรในกลุ่มผลประโยชน์(ธุรกิจต่างๆ) เป็นตัวขับเค...ลื่อน กำหนดเป้าหมาย ด้วยความเป็นระบอบธนาธิปไตย โครงสร้างส่วนบนทั้ง1.และ2. จึงไม่ใช่ตัวแทนปวงชนอย่างแท้จริง
 
 
‎2.พันธมิตร อยู่ที่ไหน? ทำอะไร? ภายในโครงสร้างนี้
   2.1 พันธมิตร ก็คือ แกนหลักที่ขับเคลื่อนภาคประชาชน อยู่ในกลุ่มกดดัน
   2.2 ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของพันธมิตร ก็คือ ข้อเรียกร้องที่เข้าไปใน input
   2.3 ข้อเรียกร้อง จึงพุ่งตรงไปที่ 1.บริหาร และ2.นิติบัญญั...ติ(ส.ส.) ที่แก้รัฐธรรมนูญโดยพลการ
   2.4 ทุกอย่างที่ทำเป็นไปแบบในระบบ ส่วนใครหน้าไหน?มาบอกว่าการเมืองข้างถนน ย่อมแสดงว่าเขาผู้นั้น ไม่เคยเห็น ไม่เข้าใจโครงสร้างนี้
 
‎3.เผด็จการรัฐสภา เป็นผลพวงโดยตรง ของมติพรรค! ในโครงสร้างส่วนบน ข้อ1.(บริหาร)และ2.(ส.ส.) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อ  ข้อ2.มีพรรคเสียงข้างมาก ก็เข้าไปมีอำนาจในข้อ1.(บริหาร) ฝ่ายบริหารต้องการให้แก้ ให้ออกกฎหมายอะไร เช่นไร ก็เพียงใช้มติพรรคให้2.ยกมือสนับสนุน ผ่านกฎหมายนั้นๆ
 
‎4.ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ คือ การมีผู้นำอยู่โครงสร้างส่วนบ น กุมอำนาจในทุกโครงสร้าง กระทั่งประชาชนด้วย ยุคสมัยทักษิณนั่น กินส่วนบนไปเกือบหมด เหลือตุลาการอยู่ โครงสร้างส่วนกลาง กลุ่มผลประโยชน์ ธุรกิจใหญ่ๆก็ซัดเองทั้งนั้นที่เหลือก็ต่างเป็นพรรคพวกเขาทั้ง สื่อก็ซื้อมา กลุ่มกดดันก็มีเสื้อแดง โครงสร้างส่วนล่าง ประชาชนคนเหนือ-อีสาน-กรุงเทพฯ ก็ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ขืนอยู่ต่ออีกเทอม หมดแน่ๆกระทั่งสถาบันที่อยู่เหนือโครงสร้าง
 
 
ขอขอบคุณ ดร.ไก่ Tanond 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง