บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศที่กระทรวงต่างประเทศเขมร

ประกาศที่กระทรวงต่างประเทศเขมร
แจ้งข้อความเป็นทางการแก่รัฐบาลไทยโดยผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ
ถือว่าข้อความนั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเขมรได้เลย เช่น.."ถ้าเขาบอกว่าปราสาททั้งสองแห่งเป็นของเขา"
ถือว่ารัฐบาลเขมรประกาศ ฟ้องได้เลยว่าไทยละเมิดอธิปไตยของเขมร แต่รัฐบาลไทยไม่ทำอะไรเลย
"เพราะปราสาททั้งสองแห่งเป็นของเราไม่ไช่พื้นที่ทับซ้อน.."ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง