บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

MOU2544 จะทำให้ไทยเสียดินแดนทางทะเลจากเส้นอาณาเขตมั่ว ผนวกการสุ่มเสี่ยงเปลี่ยนตำแหน่งหลักเขต 73 จาก MOU2543

โดย Rattawoot Pratoomraj

MOU2544 จะทำให้ไทยเสียดินแดนทางทะเลจากเส้นอาณาเขตมั่วของเขมร เสริมกับ การสุ่่มเสี่ยงต่อเกมฉ้อฉลเปลี่ยนตำแหน่งหลักเขต 73 ตามแผนที่ 1:200,000 ใน MOU2543 ทำให้เพิ่มอาณาเขตทางทะเลให้เขมร ได้พื้นที่แหล่งพลังงานในอ่าวไทย มากขึ้นอีก

"..ปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ว่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่การฆ่าตัดตอนผลประโยชน์ทางทะเลของกลุ่มทักษิณ ชินวัตร ที่ทางฝ่ายรัฐบาลให้เหตุผลหากจะมีการยกเลิก MOU 2544 ว่าเป็นเพราะทำในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และทางรัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งให้อดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้นี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวทางด้านเศรษฐกิจของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา จึงรับประกันไม่ได้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่ประเทศคู่กรณีในผลประโยชน์ทางทะเลด้วยกันหรือไม่ ทั้งนี้เพราะมันมีเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ถูกต้องเป็นธรรมตามหลักการด้วย

โดยกัมพูชาประกาศอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในเขตไหล่ทวีป เมื่อปีพ.ศ. 2515 เริ่มจากจุดตั้งต้นของเส้นไหล่ทวีปที่ไม่มีค่าพิกัดที่แน่นอน ลากผ่านเกาะกูดของไทยโดยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ และเส้นไหล่ทวีปในแนวเหนือ-ใต้ ไม่ได้กำหนดจากเส้นฐานหมู่เกาะของทั้งสองประเทศตามหลักสากล

ฝ่ายไทยได้ประกาศอ้างสิทธิ์ในเขตไหล่ทวีปตามมาในปี พ.ศ. 2516 แม้จุดเริ่มต้นของเส้นไหล่ทวีปจะยังมีค่าพิกัดไม่แน่นอน เพราะต้องขึ้นอยู่กับหลักเขตแดนหลักที่ 73 หลักเขตสุดท้ายทางบกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางทะเล ซึ่งเรียกว่าเป็นหลักอ้างสิทธิ์ แต่ไทยได้ใช้พื้นฐานทางกฎหมายรองรับในการลากเส้น.."

ยกข้อความมาจาก
ยกเลิก MOU 2544...เพราะละเมิดพันธกรณีอย่างร้ายแรง 
 โดย ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
http://www.praviharn.net/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=148

อ่านเพิ่ม :
ปราสาทพระวิหารกับการสูญเสียดินแดนไทย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 พฤศจิกายน 2553
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000166800

เขมร รบ ไทย ขบเหลี่ยมชิงแหล่งพลังงานในทะเล โดย : ธนบูลย์ จิรานุวัฒน์ นักวิชาการกฎหมายระหว่างประ
เทศ จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 15 ก.พ. 2544
http://bit.ly/f7IAx4

JOINT DEVELOPMENT IN THE GULF OF THAILAND
ดาวน์โหลด : http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb7-3_thao.pdf

Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. : Project in Thailand
http://www.moeco.co.jp/en/project/thailand.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง