บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เขมรฝึกทบทวนปืนครก ปรส. ปตอ.เขมรฝึกทบทวนปืนครก ปรส. ปตอ.
Posted on 6 June 2011 by n/e - 21:32 น.

ฟิฟที นมูฟ — เขมรฝึกทบทวนการใช้ปืนครก ปรส. และ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่โรงเรียนพลทหารที่ ๔ มิตรภาพกัมพูชา-เวียดนาม มีทหารกองพลในสังกัดภูมิภาคที่ ๔ เข้าร่วม ๓๕๐ นาย ใช้เวลาฝึกทั้งสิ้น ๔๕ วัน มี กุน กีม เจีย ดารา เจีย มอน และทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วม

การฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนครก ปรส.และ ปตอ. ที่โรงเรียนพลทหารที่ ๔ มิตรภาพกัมพูชา-เวียดนาม เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่และศู
นย์ข่าวนครวัต (๖ มิถุนายน ๒๕๕๔) กัมพูชาเปิดการฝึกซ้อมทบทวนความเชี่ยวชาญการใช้ ปืนครก ปรส. (DK) และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่โรงเรียนพลทหารที่ ๔ มิตรภาพกัมพูชา-เวียดนาม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ภายใต้การนำของ พล.อ.กุน กีม ประธานคณะที่ปรึกษาของฮุน เซน เป็นรองผู้บัญชาการ เสนาธิการร่วม และเป็นรองประธานรับผิดชอบร่วมคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิพรมแดนกัมพูชา-ไทย พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการและเป็นประธานคณะบัญชาการหน่วย สมรภูมิแนวหน้า ภูมิภาคที่ ๔ พร้อมทั้งทหารชั้นนายพล นายพัน ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการภูมิภาค กองพลในสังกัดคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้า ภูมิภาคที่ ๔

อ้าง ตามการกล่าวรายงานของ พล.ท.เจีย มอน1 ผู้บัญชาการภูมิภาคที่ ๔ รอบฝึกทบทวนความชำนาญปืนครก ปืนปรส. (DK) และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มีระยะการฝึก ๔๕ วัน ในเรื่องการวัดพิกัดในแผนที่ทหาร ชำนาญการป้องกันทางอากาศ ชำนาญปืนครก-ปรส. และมีครูฝึกและผู้ช่วย ๖๔ นาย มีผู้เข้าฝึกทบทวน ๓๕๐ นาย จากกองพลในสังกัดภูมิภาคที่ ๔ กองพลใหญ่สนับสนุนที่ ๒ ที่ ๓ และกองพลน้อยในสังกัด

พล.อ.กุน กีม กล่าวในพิธีเปิดการฝึกว่า การทบทวนในพื้นที่ที่มิลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับสมรภูมิแนวหน้า มีความสมจริงเหมือนสภาพพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ ทำให้นักรบและผู้บัญชาการมีการผสานกันระหว่างการบัญชาการและการปฏิบัติ การสั่งการสู้รบชัดเจน มีทักษะชำนาญรวดเร็ว ตรงเป้า สกัดกั้นการรุกรานของศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกต้องมีความสามัคคี ทำงานร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง