บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฮอหวังรัฐบาลปูแดงแก้ขัดแย้งกับเขมร เปิดช่องต่างชาติสำรวจน้ำมันอ่าวไทย


ฮอ นำฮง ระหว่างปิดไซต์งานซ่อมแซมปราสาทบาปวน ๓ ก.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศเขมรหวังรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง โดยการนำของพรรคเพื่อไทยอาจร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งเขตแดนกับเขมรได้ โดยเฉพาะปัญหาเขตแดนทางทะเล เพื่อเปิดทางให้บริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจขุดเจาะแหล่งน้ำมันในอ่าวไทย
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔) นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ระหว่างร่วมในพิธีปิดไซต์งานบูรณะปราสาทบาปวน ว่า รัฐบาลใหม่ที่ได้จากการเลือกตั้งวันที่ ๓ กรกฎาคม อาจจะทำการแก้ปัญหาขัดแย้งเขตแดนร่วมกับกัมพูชาได้ ซึ่งรวมทั้งเขตแดนทางบกและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เพื่อให้กลุ่มทุนต่าง ๆ เข้ามาสำรวจแหล่งน้ำมัน

ทั้งนี้ เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กัมพูชาโดยองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกัมพูชา-จีน ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันใน จ.กำโปต บนพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ คาดว่าจะผลิตน้ำมันได้ปีละ ๕ ล้านตัน เริ่มการผลิตปี ๒๕๕๕ นายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผู้รับผิดชอบ องค์การปิโตรเลียมกัมพูชา เปิดเผยระหว่างการลงนามว่า บริษัทเชฟรอนของสหรัฐอเมริกา กำลังสำรวจน้ำมัน ๓ แห่งในอ่าวไทย ขณะที่ประเทศจีนมีแผนจะลงทุนอีก ๖๐๐ ล้านดอลลาร์ ในกิจการน้ำมันในประเทศกัมพูชา
พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง เป็นผลจากการลากเส้นแนวเขตทางทะเลโดยปราศจากหลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เป็น สากล ลากเส้นขึ้นตามอำเภอใจของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลนายพลลอน นอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ประเทศไทยและกัมพูชาได้ลงนามแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องแบ่ง ปันผลประโยชน์ทางทะเล (MOU 2544)  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในขณะนั้น กับนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง