บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาข้อพิพาททางทะเล


โดย Boon Wattanna เมื่อ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:28 น.
ANALYSIS
More at stake in overlapping offshore area
By Watcharapong Thongrung
The Nation


Thailand and Cambodia need to resolve land dispute or Gulf riches will remain unexploited

Despite the limited impact on the Thai economy for the time being, the border clash with Cambodia could have more serious repercussions if the conflict escalates and heightens complications over the overlapping offshore area between the two countries.

One thing is certain: discussions on the maritime border issue cannot truly begin until some compromise has been reached on the pressing issue of the Preah Vihear temple.

Encouraged by successes on joint development of the South of Thailand with Malaysia and Indonesia, the government initiated a similar proposal with Cambodia for the overlapping area in the East of Thailand. However, the discussions stalled in 2009, as the countries wrangled over the disputed area around the Hindu temple.

Energy Minister Wannarat Charnnukul acknowledged yesterday that negotiations could only be renewed when the countries put to an end their diplomatic and military conflicts.

To date, trade and investment between the countries remains largely intact despite the recent gunfire in the Thai border province of Si Sa Ket. Though some border markets have been closed and some villages deserted as residents feared for their lives, the Kingdom's trade policy has not changed.

On the part of the Energy Ministry, the policy to trade oil and gas with Cambodia remains despite the renewed violence.

The eight listed Thai companies with investment projects in Cambodia are expected to experience only a slight impact on their earnings, providing the conflict is contained to the border area.

Among the major investments are Siam City Cement's joint venture with Chip Mong Group for a 1 million-1.5 million-tonne cement plant worth about US$200 million (Bt6 billion), and the $127-million joint venture between Siam Cement Group and Cambodia's Khaou Chuly Group, also for a cement plant.

Khon Kaen Sugar Industry last year also commenced operations at a $100-million sugar mill in Koh Kong, the first of its kind in Cambodia.

In 2009, in terms of projects, Thailand was the fifth-largest foreign investor in Cambodia, with China placed first. But in terms of value, the Kingdom was the second-biggest foreign investor.

However, more is at stake when it comes to potential investment offshore.

Thailand and Cambodia share an area in the Gulf of Thailand that encompasses more than 26,000 square kilometres. Called the Overlapping Claims Area (OCA), it has been a bone of contention in the relationship between the countries. Settlement of the dispute would be a boon to not only diplomatic relations, but also to further energy exploration and production in Southeast Asia.

The OCA is estimated to contain up to 11 trillion cubic feet of natural gas and unknown quantities of condensate and oil.

It has been estimated that reserves from the area could increase Thailand's domestic natural-gas reserves by 30 per cent. With the gas, Thai reserves would be expected to last 30 years, against the current estimate of 20 years.

Yet, the opportunities are tarnished by slow progress in the negotiations, as political tensions between Cambodia and Thailand have remained fragile since 2003 when the Thai Embassy in Phnom Penh and Thai-owned businesses in Cambodia were attacked. Subsequent tensions over Preah Vihear have only worsened the situation.

The Thai negotiation team is now headed by Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban.

Songpop Polachan, deputy director-general of the Natural Minerals Department, said that as petroleum prices remain attractively high, both countries would want to make good use of the overlapping offshore area, which possesses huge opportunities for petroleum exploration.

Yet, the negotiation process can resume only with the approval of both countries' leaders. Then, the military and foreign ministries of both countries would have to settle the land boundary in order to use the last demarcation pillar to indicate the sea boundary, he said. "After the issue of the last pillar is agreed upon, we can proceed with the joint development in the same way that Thailand and Malaysia have done."

PTT and Malaysia's Petronas this week announced another round of joint exploration in the Thai-Malaysian Joint Development Area (JDA).

CLC Asia, a political and market intelligence firm, said the JDA concept was the only realistic solution to the countries' overlapping claims. This is because it does not necessarily mean that Thailand or Cambodia has to formally relinquish any claims over territory. Rather, the JDA can operate while ongoing issues surrounding demarcation are discussed separately.

As the negotiations are still to be concluded, neither country at this stage can allow any oil and gas companies to explore the area.

Thailand in 1971 awarded exploration rights in the area, only to have them cancelled in 1975 after the Cabinet discovered the conflicting-ownership issue.

Since 2003, Thailand has awarded further exploration rights to Thailand Block (blocks 5&6), British Gas Asia (blocks 7-9), Chevron Thailand Exploration and Production (blocks 10-13) and PTT Exploration and Production (block G9/43).

Cambodia later also made a move on exploration, with an Australian company awarded rights. After the contract expired, another was awarded to France's Total.

Political risks remain, and not until Thailand and Cambodia settle their diplomatic disputes will they be able to reap the full benefits from their natural resources.

การวิเคราะห์

เพิ่มเติมที่เสาเข็มในพื้นที่ทับซ้อนกันในต่างประเทศ

โดยวัชรพงษ์ Thongrung

เนชั่น


ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจำเป็นต้องแก้ไขข้อพิพาทที่ดินหรือทรัพย์สินอ่าวจะยังคงอยู่ที่ไม่

แม้ จะมีผลกระทบ จำกัด ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในขณะนี้, ปะทะชายแดนกับกัมพูชาอาจมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้นถ้าความขัดแย้ง heightens escalates และภาวะแทรกซ้อนมากกว่าพื้นที่ในต่างประเทศที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสอง ประเทศ

สิ่งหนึ่งที่แน่นอน : การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนทางทะเลอย่างแท้จริงไม่สามารถเริ่มต้นจนได้ รับการประนีประนอมบางถึงในเรื่องการกดของวัดพระวิหาร

โดย สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกันของภาคใต้ของประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียรัฐบาลริเริ่มข้อเสนอในลักษณะเดียวกับประเทศ กัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนในภาคตะวันออกของประเทศ อย่างไรก็ตามการอภิปรายจนตรอกในปี 2009 เป็นประเทศ wrangled เหนือพื้นที่พิพาทรอบ ๆ วัดฮินดู

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานวรรณรัตน์ Charnnukul รับทราบเมื่อวานนี้ว่าการเจรจาสามารถเฉพาะได้รับการต่ออายุเมื่อประเทศนำไป สิ้นสุดความขัดแย้งทางการทูตและการทหารของพวกเขา

ในวันที่การ ค้าและการลงทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมแม้จะมีการยิงปืนที่ ผ่านมาในจังหวัดชายแดนไทยศรีสะเกษ แม้ว่าบางตลาดชายแดนได้ปิดและบางหมู่บ้านร้างเป็นผู้อยู่อาศัยสำหรับชีวิต ของพวกเขากลัว, นโยบายการค้าราชอาณาจักรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของกระทรวงพลังงาน, นโยบายการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับประเทศกัมพูชายังคงอยู่แม้จะมีความรุนแรงซึ่งได้ทำใหม่

แปด บริษัท จดทะเบียนไทยกับโครงการลงทุนในกัมพูชาที่คาดว่าจะมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย ผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาให้ความขัดแย้งมีอยู่ไปยังพื้นที่ชายแดน

ระหว่าง การลงทุนรายใหญ่เป็น บริษัท ร่วมทุนปูนซีเมนต์นครหลวงกับชิพหมงกลุ่ม 1 ล้าน - 1.5 มูลค่าล้านตันซีเมนต์พืชประมาณ US $ 200 ล้านบาท (Bt6 billion), และ บริษัท ร่วมทุน $ 127 ล้านระหว่างเครือซิเมนต์และกัมพูชา Khaou Chuly กลุ่มยังสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์

ขอนแก่นปีล่าสุดโรงงานน้ำตาลเริ่มด้วยการดำเนินงานที่โรงงานน้ำตาล $ 100 ล้านในเกาะกง, รายแรกของประเทศกัมพูชา

ใน ปี 2009 ในแง่ของโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับห้าใน ประเทศกัมพูชากับประเทศจีนที่วางไว้ครั้งแรก แต่ในแง่ของมูลค่าราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่สองที่ใหญ่ที่สุด

แต่ขึ้นอยู่ที่เสาเข็มเมื่อมันมาถึงการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศ

ประเทศ ไทยและกัมพูชาร่วมกันพื้นที่ในอ่าวไทยที่ครอบคลุมมากกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตร เรียกว่าทับซ้อนสิทธิเรียกร้อง Area (OCA) จะได้รับการกระดูกของการต่อสู้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระงับข้อพิพาทจะเป็นประโยชน์ไม่เพียง แต่ความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ยังให้การสำรวจและการผลิตพลังงานต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

OCA ซึ่งคาดว่ามีขึ้นเพื่อ 11000000000000 ลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติและปริมาณที่ไม่รู้จักของคอนเดนเสทและน้ำมัน

มี การประเมินว่าขอสงวนจากพื้นที่อาจเพิ่มสำรองก๊าซธรรมชาติของไทยในประเทศโดย ร้อยละ 30 กับก๊าซขอสงวนไทยคาดว่าจะเป็นช่วง 30 ปี, กับประมาณการในปัจจุบันของ 20 ปีที่

แต่ โอกาสที่จะทำให้มัวหมองโดยความคืบหน้าในการเจรจาช้า, เป็นความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีความ เปราะบางตั้งแต่ 2003 เมื่อสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญและธุรกิจเจ้าของเป็นคนไทยในกัมพูชาถูกทำร้าย ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังกว่าพระวิหารมี worsened สถานการณ์เท่านั้น

ทีมเจรจาไทยตอนนี้เป็นหัวหน้าโดยรองนายกรัฐมนตรีสุเทพ Thaugsuban

Songpop Polachan รองผู้อำนวยการใหญ่ของธรรมชาติแร่ภาควิชากล่าวว่าเนื่องจากราคาน้ำมันยังคง สูงอย่างน่าดึงดูดใจทั้งสองประเทศจะต้องการให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในต่าง ประเทศที่ทับซ้อนกันซึ่งครอบครองโอกาสมากสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม

แต่ กระบวนการการเจรจาต่อรองสามารถใช้งานเฉพาะโดยความเห็นชอบของผู้นำประเทศทั้ง สอง จาก นั้นให้ทหารและกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะต้องชำระขอบเขตที่ดิน เพื่อที่จะใช้เสาแบ่งเขตสุดท้ายที่จะบ่งชี้ถึงขอบเขตทะเลเขากล่าวว่า "หลังจากที่ปัญหาของเสาสุดท้ายจะตกลงกันเราจะสามารถดำเนินการกับการพัฒนา ร่วมกันในลักษณะเดียวกับที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ทำ."

ปตท. และมาเลเซียปิโตรนาสัปดาห์นี้ประกาศรอบอื่นของการสำรวจร่วมทุนในไทยมาเลเซียพื้นที่พัฒนาร่วม (JDA)

CLC เอเชีย, บริษัท ปัญญาทางการเมืองและการตลาดกล่าวว่าแนวคิด JDA เป็นเพียงแก้ปัญหาจริงไปยังประเทศ'เรียกร้องที่ทับซ้อนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะมันไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาอย่างเป็น ทางการได้สละสิทธิเรียกร้องใด ๆ เหนือดินแดน แต่การ JDA สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเด็นการกำหนดเขตรอบจะถูกกล่าวถึง แยก

ขณะที่การเจรจายังคงสามารถสรุปได้, ประเทศในขั้นตอนนี้ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ บริษัท น้ำมันและก๊าซในการสำรวจพื้นที่

ประเทศ ไทยในปี 1971 ได้รับสิทธิการสำรวจในพื้นที่ที่พวกเขาเท่านั้นที่จะมีการยกเลิกในปี 1975 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ค้นพบปัญหาเจ้าของ - ขัดแย้งกัน

ตั้งแต่ ปี 2003 ประเทศไทยได้รับสิทธิการสำรวจต่อไปเพื่อประเทศไทย Block (บล็อค 5 & 6), บริติชแก๊สเอเชีย (7-9 บล็อก), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต (10-13 บล็อก) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (G9/43 ป้องกัน)

กัมพูชาภายหลังได้ ย้ายในการสำรวจยังมี บริษัท ออสเตรเลียที่ได้รับรางวัลสิทธิ หลังจากสัญญาหมดอายุแล้วอื่นไปยังประเทศฝรั่งเศสได้รับรางวัลทั้งหมดของ

ความ เสี่ยงทางการเมืองยังคงอยู่และไม่ได้จนกว่าไทยและกัมพูชาการระงับข้อพิพาท ทางการทูตของพวกเขาพวกเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เต็มที่จากทรัพยากร ธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง