บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศาลโลกตัดสินให้ พื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร รอบปราสาทเป็นของใคร ? (ตีความคำตัดสิน ศาลโลก ปี ๒๕๐๕)

โดย Rattawoot Pratoomraj เมื่อ 1 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:02 น.

อ้างอิง คำตัดสินของศาลโลก (โดย ดร.สมปอง สุจริตกุล)
===============================
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิจารณาพิพากษาดังนี้

(๑) ด้วยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ศาลฯ วินิจฉัยว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชา

(๒) สืบเนื่องมาจาก (๑) วินิจฉัยด้วยคะแนนเสียง ๙ ต่อ ๓ ว่าไทยมีพันธกรณีจะต้องถอนทหารและตำรวจหรือยามผู้รักษาการณ์ออกจากปราสาทพระ วิหารหรือบริเวณใกล้เคียงที่อยู่บนดินแดนกัมพูชา

(๓) ด้วยคะแนนเสียง ๗ ต่อ ๕ วินิจฉัยว่าไทยมีพันธะจะต้องคืนให้กัมพูชาบรรดาวัตถุที่กัมพูชาอ้างถึงในคำ แถลงสรุปข้อ ๕ ซึ่งอันตรธานไปจากปราสาทหลังจากวันที่ไทยเข้าครอบครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

แหล่งข้อมูล : http://www.praviharn.net/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=114

Original in English :

"In its Judgment on the merits the Court, by nine votes to three, found that the Temple of Preah Vihear was situated in territory under the sovereignty of Cambodia and, in consequence, that Thailand was under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory.

By seven votes to five, the Court found that Thailand was under an obligation to restore to Cambodia any sculptures, stelae, fragments of monuments, sandstone model and ancient pottery which might, since the date of the occupation of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the Temple area by the Thai authorities."

Source : http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=284&code=ct&p1=3&p2=3&case=45&k=46&p3=5
===============================
ประเด็นแรก ตีความคำตัดสินของศาลโลกด้วยเจตนา :

ถ้า ผมแปลเอง กรณีศาลเจตนาตัดสินว่า ปราสาทตั้งอยู่ในเขตแดนของกัมพูชา ก็ควรเขียนว่า Temple of Preah Vihear was situated in the boundary of Cambodia. หรือ Temple of Preah Vihear was situated in the territory of Cambodia. ไปตรงๆเลย

มากกว่าจะต้องไปเขียนโดยใช้ถ้อยคำฟุ มเฟือยเกินเจตนาว่า "ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชา" (the Temple of Preah Vihear was situated in territory under the sovereignty of Cambodia) ซึ่งแปลว่าเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ผมจึงตีความว่าศาลมีเจตนาตัดสินให้ เฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น

ประเด็น ที่สอง กรณีที่นักวิชาการบางกลุ่ม ไปตีความตรงคำว่า Vicinity หมายถึงศาลโลกให้พื้นที่ 4.6 รอบปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา เป็นการตีความผิดโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุผลดังนี้

อ้าง อิงคำตัดสินศาลโลก เฉพาะในส่วนคะแนน 9:3 เพราะมีความสับสนกันหลายกรณี "In its Judgment on the merits the Court, by nine votes to three,

found that the Temple of Preah Vihear was situated in territory under the sovereignty of Cambodia and, in consequence,

that Thailand was under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory."

จะเห็นว่า vicinity อยู่ในคำตัดสิน clause ที่ 2 คือ ไทยมีพันธกรณีจะต้องถอนทหารและตำรวจหรือยามผู้รักษาการณ์ออกจากปราสาทพระ วิหารหรือ"บริเวณใกล้เคียง" (vicinity)ที่อยู่บนดินแดนกัมพูชา

ดังนั้นต้องตีความให้ถูกต้องโดยใช้บริบททั้งหมด โดยผมจะแปลให้เข้าใจง่ายๆ คือ

๑ เฉพาะตัวปราสาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น

๒ ต่อเนื่องจากข้อ ๑ ศาลสั่งให้ไทยเอาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ประจำการอยู่ ออกไปจากตัวปราสาท หรือ ในบริเวณตัวปราสาท (its vicinity คือ Temple's vicinity) โดยแปลคำว่า vicinity ว่าบริเวณ 

ซึ่งใน ภาษาไทย บริเวณแปลว่า พื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่นบริเวณบ้าน บริเวณโบสถ์ บริเวณวัด บริเวณสนามหลวง (แปลตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี๒๕๔๒)
===============================

อ่านเพิ่มเติม

๔.๖ ตารางกิโลเมตรไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน โดย ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล
 http://www.15thmove.net/article/sompong-46-not-overlaped-disputed-area/

ปราสาท พระวิหาร โดย ดร.สมปอง สุจริตกุล (ทนายผู้ประสานงานคณะทนายฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหารศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕) ลงวันที่ 31 ส.ค. 2552
 http://www.praviharn.net/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=114 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง