บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขมรเผยสรุปข้อตกลงรมต.สามฝ่าย ๙ พ.ค. พร้อม ๖ มาตรการ

ขมรเผยสรุปข้อตกลงรมต.สามฝ่าย ๙ พ.ค. พร้อม ๖ มาตรการ
ฟิฟทีนมูฟ – กระทรวงต่างประเทศเขมรเผยแพร่เอกสารสรุปข้อตกลงจากการประชุม รมต. ต่างประเทศอาเซียน ๓ ฝ่าย ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ที่ผ่านมา แจงชุดทางออก ๖ มาตรการ ที่ผูกโยง TOR การส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้ากับการประชุม GBC/JBC ไทย-เขมร พร้อมกรอบเวลา สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์จากกรุงจาการ์ตา ของนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.  ที่ผ่านมา
หห9mayAgreedKH-thumb
หนังสือสรุปข้อตกลงจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสามผ่าย ที่กระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชาเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงเอกสาร “สรุปข้อตกลง” ของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ดังต่อไปนี้

——————————————————-
สรุปข้อตกลง
การประชุมของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯพณฯ ฮอ นำฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ กษิต ภิรมย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯพณฯ อาร์.เอ็ม. มาร์ตี เอ็ม. นาตาเลกาวา ที่จาการ์ตา เมื่อ ๙ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๑
============================
๑. ภายหลังการประชุมของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฯพณฯ สมเด็จ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯพณฯ ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน นั้น รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯพณฯ ฮอ นำฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ กษิต ภิรมย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯพณฯ อาร์.เอ็ม. มาร์ตี เอ็ม. นาตาเลกาวา ประชุม ที่จาการ์ตา เมื่อ ๙ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๑
๒. ในการหารือ รัฐมนตรีได้ย้ำยืนยันถึงแถลงการณ์ของประธานอาเซียน จากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๑ และแถลงการณ์ประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๑ ดังต่อไปนี้
“เราเน้นย้ำบรรทัดฐานและหลักการของอาเซียนที่ว่าความแตกต่างระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน ควรแก้ด้วยดีในจิตวิญญาณความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน  ตามหลักการซึ่งบรรจุอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และกฎบัตรอาเซียน
เรายินดีในความมุ่งมั่นของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ที่จะแก้ปัญหาความแตกต่างโดยสันติผ่านการสนทนาและเจรจา ด้วยมุมมองเพื่อบรรลุทางออกที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายผ่านการนำใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของอินโดนีเซีย ประธานอาเซียนปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราประทับใจว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ได้เห็นชอบในเนื้อหาของข้อกำหนด (TOR)  ของคณะผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย (IOT) ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบในเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๑  และสนับสนุนการบรรลุสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมอบหมายของทั้งสองประเทศ เราแสดงความประทับใจและสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของอินโดนีเซีย ประธานอาเซียนปัจจุบันด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระบวนการผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (ของอินโดนีเซีย) ซึ่งจะช่วยยกระดับความพยายามร่วมกันให้บรรลุถึงการเป็นประชาคมอาเซียน”
๓. การแสวงหาความข้างต้น และตามภารกิจซึ่งกำหนดโดยผู้นำในการประชุมที่อ้างถึงข้างต้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๑  รัฐมนตรีต่างประเทศ (ทั้งสาม) เห็นพ้องในชุดทางออก (Package of solutions) พร้อมกรอบเวลา ดังนี้
          • แลกเปลี่ยนหนังสือ IOT TOR
          • ประกาศการประชุม GBC/JBC
                     กรอบเวลา: “D”
          • ส่งทีมสำรวจ IOT
          • ประชุม GBC/JBC
                   กรอบเวลา: “D+5”
         • ส่งทีมผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเต็มคณะ
         • ติดตามผลการประชุม GBC/JBC
                   กรอบเวลา: “D+10”
๔. รัฐมนตรีต่างประเทศเห็นชอบที่จะเสนอชุดทางออกข้างต้นไปยังรัฐบาลของตนเพื่ออนุมัติโดยเร็ว
——————————————————-
9mayAgreedKH9mayAgreedEN
หนังสือสรุปข้อตกลงจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสามผ่าย ที่กระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชาเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง