บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หน่วยสารวัตรทหารเขมรฝึกป้องกันดินแดนหน่วยสารวัตรทหารเขมรฝึกป้องกันดินแดน

Posted on 20 May 2011 by n/e - 22:33 น.

ฟิฟทีนมูฟ — เขมรฝึกหน่วยสนับสนุนพิเศษของหน่วยสารวัตร
ทหารเขตบันเตียเมียนเจ็บ ๖๐ นาย เป็นเวลาร่วมเดือน ไม่วายปากเสียระบุช่วยขัดขวางการรุกรานของพวกนิยมความโหดร้ายชาวไทย

การฝึกของหน่วยสนับสนุนพิเศษในหน่วยสารวัตรทหารประจำเขตบันเตียเมียนเจ็ย เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การฝึกของหน่วยสนับสนุนพิเศษในหน่วยสารวัตรทหารประจำเขตบันเตียเมียนเจ็ย เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
การฝึกของหน่วยสนับสนุนพิเศษในหน่วยสารวัตรทหารประจำเขตบันเตียเมียนเจ็ย เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เมื่อ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา หน่วยสารวัตรทหาร1 เขตบันเตียเมียนเจ็ย เปิดทำการฝึกในหน่วยสนับสนุนพิเศษ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน พลจัตวา รัตน์ สราง2 ผู้บัญชาการหน่วยสารวัตรทหารเขตบันเตียเมียนเจ็ย เปิดเผยว่า โดยการอนุญาตของพลเอก เซา โซะคา3 รองผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติกัมพูชา4 และเป็นผู้บัญชาการหน่วยสารวัตรทหาร และจากพลโท อุง เอือน5 หัวหน้าคณะบัญชาการประจำเขตบันเมียนเจ็ย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง หน่วยสารวัตรทหารเขตฯ จึงได้เปิดการฝึกร่วมในหน่วยสนับสนุนพิเศษ เพิ่มเสริมความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ที่เคยได้ทำการฝึกมาก่อนหน้า ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยสนับสนุนพิเศษที่เข้าทำการฝึกครั้งนี้ มีจำนวน ๖๐ คน มาจากหน่วยต่าง ๆในแต่ละอำเภอ ก่อนหน้านี้หน่วยสนับสนุนพิเศสที่ได้รับการฝึกที่กองบัญชาการหน่วยสารวัตร ทหารเขตบันเตียเมียนเจ็ย มีทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในหน่วยสารวัตรทหารของกองทัพแห่งชาติกัมพูชา

พลโท อุง เอือน ได้กล่าวว่า หน่วนสนับสนุนพิเศษมีภารกิจในการสนับสนุนในงานป้องกัน ช่วยเหลือยและตอบสนองคำขอต่าง ๆ จากกองกำลังและจากภาคสังคม นอกจากนี้ยังต้องมีส่วนในกิจการป้องกันพรมแดน บูรณภาพดินแดน พลโทอุง ยังกล่าวต่อว่าการฝึกของหน่วยสารวัตรทหารก็มีส่วนในการขัดขวางการรุกรานของ พวกนิยมความโหดร้ายชาวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง