บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรื่องสำคัญช่วยกันกระจายด้วยครับ

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ Thepmontri Limpaphayom ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ - สถานการณ์มรดกโลก: 1.ไทยยังสู้ให้"เลื่อน"ส่วน "ถอนตัว"ยังเป็นแค่คำขู่ หากไม่ยอมเลื่อน 2.กัมพูชาและยูเนสโกเห็นพ้องให้อนุมัติการบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทพระวิหารซึ่งมีสถานภาพเทียบเท่าเป็นกันชนที่ไม่ให้ทหารไทยผลักดันกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยซึ่งฝ่ายไทยยังไม่เห็นด้วย 3.คณะกรรมการมรดกโลก 7 เสียงอยู่ข้างไทย 14 เสียงอยู่ข้างกัมพูชาเข้าวาระเมื่ิอไร ไทยแพ้แน่นอน 4.ล่าสุดฮุนเซนสั่งการให้เอาเข้าที่ประชุมมรดกโลกให้ได้ - ฮุน เซน สั่งเดินหน้าขอมติคณะกรรมการมรดกโลก หลังจากที่ไทยเพลี่ยงพล้ำไม่ถอนตัวประท้วงก่อนหน้านี้ ทำให้วาระนี้ยังคงเดินหน้ามาถึงวันนี้ - มีหลักฐานการถลำลึกในมรดกโลกของฝ่ายไทยจำนวนมาก ไทยจึงเหลือ 4 แนวทางคือ 1.ถอนตัวออกก่อนการประชุมไม่ยอมรับผลการประชุมใดๆทั้งสิ้นซึ่งอาจมีการลงมติอยู่ดีเพราะไทยไม่เคยขวางมีแต่ขอให้เลื่อน(ชมเชยไป) 2.ไทยยอมลงนามในมติครั้งที่ 35 เพื่อสร้างหลักฐานถลำลึกให้เขมรแลกกับการเลื่อนให้พ้นไปหลังเลือกตั้ง(ชงไป) 3.ยอมเข้าประชุมแล้วแพ้ถูกบันทึกเป็นหลักฐานแล้วค่อยถอนตัว(ช้าไป) 4.เข้าประชุมแพ้แล้วไม่ถอนตัวด้วย(ชั่วไป) จาก Facebook http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/123613731031938 ********************************************* เรื่องสำคัญตอนที่ ๒ by Thepmontri Limpaphayom on Saturday, June 25, 2011 at 3:54am ผมรู้ว่าทุกคนเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหาร ผมก็เช่นกัน แต่เกมส์นี้ยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหาร อนึ่งอย่างไรก้ดีก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาทำเต็มที่ เพราะเขาคือตัวแทนของประเทศ สำหรับผมถ้าเขาทำดี (คณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทยและผู้เจรจา)เราก็ควรชื่นชมสรรเสริญ ถ้าทำไม่ดีก็ควรว่ากล่าวตักเตือนหรือในที่สุดถ้าเราเห็นว่าพวกเขาทำไม่ถูกเราก็หาช่องทางอื่นซึ่งแต่ละคนย่อมมีวิธีการแตกต่างกันไปครับ ขอโอกาสให้พวกเขาทำงาน เพราะผลงานมันจะเป็นเครื่องยื่นยันการกระทำของเขา การเลื่อนไม่ได้เกิดประโยชน์ เป็นภาระรัฐบาลต่อไป และทำให้เรายังไปยอมรับผลงานของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ผ่านๆมาด้วย คือเรายังเห็นชอบกับการขึ้นทะเบียนครั้งนั้นอยู่ ทั้งที่ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้ว การขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท N1 (ตามแผนที่แนบท้ายคำแถลงการณ์ร่วมของเดิมนั้น)ก็รุกล้ำอธิปไตยและดินแดนของไทย ซึ่งเรายอมรับไม่ได้ การที่ยังปล่อยให้มีการเลื่อนอยู่นั้นแสดงว่าเรา(คณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทยและคณะเจรจา) ย่อมไปรับรองการกระทำของคณะกรรมการมรดกโลกสากล กล่าวคือไปรับรองว่าการรุกล้ำดินแดนประเทศไทยตอนขึ้นทะเบียนนั้นถูกต้อง ผมคิดว่าคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทยและผู้เจรจาสุ่มเสี่ยงต่อการไปสนับสนุนให้ยูเนสโกเห็นพ้องต้องกันกับกัมพูชาในการจัดการพื้นที่ขอบๆรอบตัวปราสาทซึ่งเป็นดินแดนของประเทศไทย ด้วยความปรารถนาดีของกระผมที่จะเห็นคนไทยที่เป็นเพื่อนร่วมชาติอันประกอบไปด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ชั้นผู้น้อย นักการเมืองและเจ้าหน้าที่อาจถูกฟ้องร้องได้หลังกลับมาเมืองไทย ทางออกที่ดีที่สุดคือลาออกเพื่อล้างมติไม่ยอมรับการขึ้นทะเบียนหรือการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เมื่อลาออกแล้วก็อธิบายเหตุผลให้ที่ประชุมเข้าใจ อนึ่งสำหรับผมแล้วที่ผ่านมา เราทำให้ในหลวงต้องเสื่อมเสียพระเกียรติยศที่ปล่อยให้ ทหารและพลเรือนเขมรเข้ามาอยู่และยึดดินแดนประเทศไทย อาทิ ที่ยอดภูมะเขือและพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารหรือแม้กระทั่งวัดแก้วฯ พระองค์ท่านคือเจ้าของแผ่นดิน (พระเจ้าแผ่นดิน) และทรงเป็นจอมทัพไทย การที่ปล่อยให้อริราชศัตรูเข้ามารุกรานแล้วเราไม่พลักดันออกมันหมายความว่าอย่างไร ทุกๆท่านที่อ่านคงจะเข้าใจ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดพันธนาการของเราออกไปก่อน การลาออกคือการไม่รับมติใดๆ เมื่อเจรจากันเสร็จแล้วค่อยกลับเข้ามาก็ไม่มีใครว่าอะไร เพราะมันเป็นเรื่องการสูญเสียดินแดน ไม่ใช่ไปขึ้นรถรางชื่นชมมรดกโลกมรดกเลือดอย่างที่เป็นอยู่ ขอบคุณครับ นี่ย่อแล้วนะครับ จากhttp://www.facebook.com/notes/thepmontri-limpaphayom/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92/220319448001775

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2554 13:19

    ให้ ฮุนเซน กดดันเข้าไปเพื่อจะให้ไทยแพ้ ทักษิณเพื่อนรักจะได้กลับมาเป็น ประเทศคู่ดูโอ้ ที่ไม่นิยมกษัตริย์เหมือนกัน คุณสุวิทย์และคณะทำงาน จะได้ตัดสินใจถอนตัวเสียที เพราะตอนนี้ยังไม่กล้า.....

    ตอบลบ

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง