บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฮุน มาเณต กังวลไทยส่งทหารเข้า พท.รอบพระวิหารเมื่อกรกฎา ๕๑


ฮุน มาเณตฟิฟทีนมูฟ – สื่อเขมรรายงานอ้าง Wikileaks เปิดข้อมูลการสนทนาระหว่างฮุน มาเณต และทูตสหรัฐประจำเขมร ระบุกังวลที่เขมรใช้สันติวิธีและอดทนไม่ตอบโต้ไทยด้วยกำลัง กรณีที่ไทยส่งกำลังเข้าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อ ก.ค. ๕๑ การไม่ใช้กำลังของเขมรถูกไทยมองว่าอ่อนแอ และใช้ความตึงเครียดเบี่ยงเบนความสนใจ
สำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) รายงานอ้าง Wikileaks เปิดเผยข้อมูลลับการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังทหารไทยนำกำลังเข้าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ระหว่างการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในโอกาสอำลาหน้าที่ของนายโจเซฟ มุสโซเมลี (Joseph Mussomeli) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา กับ พ.อ. (พิเศษ) ฮุน มาเณต (ยศในขณะนั้น) บุตรชายนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

ข้อมูลลับรายงานของเอกอัตรราชทูตกัมพูชาขณะนั้น ระบุว่า ฮุน มาเณต ได้แสดงความกังวลต่อการตอบโต้โดยสันติวิธีของกัมพูชา ต่อการรุกล้ำของไทยและการให้ข้อมูลผิดที่กรุงเทพฯ ฮุน มาเณต ได้แสดงความเห็นว่า การอดทนและปฏิเสธการใช้กองกำลังของกัมพูชา ถูกประเทศไทยถือเอาว่าเป็นความอ่อนแอ หลังจากที่ไทยได้ส่งทหารไปอยู่ในบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร ไทยก็ยังได้ส่งทหารเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ขัดแย้งอีก ฮุน มาเณต กล่าวกับเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาโดยยืนยันว่า ไทยมองไม่เห็นผลลบจากการยุติการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และไทยอาจจะใช้สภาพความตึงเครียดกับกัมพูชา เพื่อเบี่ยงความสนใจของคนไทยจากความกังวลที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่า ในประเทศของตน
​​​นายโจเซฟ มุสโซเมลี ได้ขอให้มีความอดทน และแสดงความเห็นกับฮุน มาเณต ว่า ความคิดของกัมพูชาที่จะนำเอาปัญหาดังกล่าวไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห ประชาชาตินั้น เป็นการแก้ปัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง