บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รถถังเวียดนาม ที่เข้ามาช่วยเขมร โดย Boon Wattanna

รถถังเวียดนาม ที่เข้ามาช่วยเขมร

Vietnamese tanks moving to Preah Vihear to help Cambodia: Unconfirmed online report‏

Vietnamese tanks moving to Preah Vihear to help Cambodia: Unconfirmed online report


16 Feb 2011
LGV

The following translation from French is an excerpt from a post on Le Grand Village. The original article in French is available here.

A division of Vietnamese tanks crossed into Cambodia to travel to the border with Thailand. While the UN is pushing for a dialogue within the ASEAN framework, the protagonists are getting ready for fighting.

Vietnamese tanks cross Cambodia and China provides fighter jets

I can tell you and it was a big shock for the witness who recounted to me the scene [of the Vietnamese tanks]. Twenty years earlier, the witness saw the arrival of the Vietnamese tanks which came to “liberate” the country from the Khmer Rouge regime. These Viets stayed and they looted and took away wealth belonging to a country that was then in agony.

The witness thought he would die from fright when on Saturday, early in the morning, he saw a new column of Viet tanks following the same path, twenty years later, to “save” Cambodia once again!

These tanks were sent to scare Thailand and to act as a counterweight in the negotiations. However, Vietnam, just like China, had obtained well earned compensation for this help. In addition to the strengthening of their influence within ASEAN vis-à-vis the loss of credibility of the Thai capitalism, Vietnam and China have their eyes fixed on the oil reserve recently found in Cambodia (furthermore, Vietnam already offered to provide oil – which Cambodia needs while waiting to be able to pump out its own resources – in exchange for future exploration rights).

The escalation of violence and the preparation for war worry NGOs in Cambodia, and they also alarm the expats. The risk of embroiling the region is small but real. The regional and international powers will not allow Southeast Asia to be embroiled in fighting. Being too sensitive, the region has numerous interests and it also attracts the US, as well as China and India. None of these superpowers want to see a war between Thailand and Cambodia, and even less within ASEAN itself. Only Thailand would want a war in order to seek its national popularity which was lost during the Red Shirts crisis.
-------------
KI-Media note: We cannot confirm the above report. However, it is interesting to note also that on Saturday 12 February 2011, several soviet-era armored vehicles were sent to the border. These armored vehicles were seen crossing the city of Kampong Thom on its way to Preah Vihear. The following photos show these armored vehicles. Could these be misconstrued as the so-called column of Viet tanks described above? We simply don't know.

Armored personnel carriers of Cambodian Army drive through a road at Kampong Thom town, about 168 kilometers (104 mikes) north of Phnom Penh, Cambodia,Saturday, Feb. 12, 2011. Kampong Thom is the neighboring province to Preah Vihear of the disputed 11th century Hindu Preah Vihear temple near the border between Cambodia and Thailand. The battle over a hilly patch of land in this remote countryside is rooted in a decades-old border dispute that has fueled nationalist passionsArmored


บุคลากร ผู้ให้บริการของไดรฟ์กองทัพกัมพูชาผ่านถนนที่เมืองกำปง ธ มเกี่ยวกับ 168 กิโลเมตร (104 mikes) ทางตอนเหนือของกรุงพนมเปญ, กัมพูชา, เสาร์, 12 กุมภาพันธ์ 2011 กำปง ธ มเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับพระวิหารของชาวฮินดูที่ขัดแย้งศตวรรษที่ 11 วัดพระวิหารใกล้ชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย การ ต่อสู้กว่าแพทช์ที่เป็นภูเขาของที่ดินในชนบทห่างไกลนี้เป็นข้อพิพาทชายแดน ฝังในทศวรรษที่ผ่านมาอายุที่มีความสนใจเชื้อเพลิงชาติและได้รับแรงหนุนจาก การเมืองในประเทศทั้งสองด้าน (AP Photo / Sinith เฮง) and been driven by domestic politics on both sides. (AP Photo/Heng Sinith)Armored personnel carriers of Cambodian Army are refueled at Kampong Thom town, about 168 kilometers (104 mikes) north of Phnom Penh, Cambodia, Saturday,Feb. 12, 2011. Kampong Thom is the neighboring province to Preah Vihear of the disputed 11th century Hindu Preah Vihear temple near the border between Cambodia and Thailand. The battle over a hilly patch of land in this remote countryside is rooted in a decades-old border dispute that has fueled nationalist passions and been driven by domestic politics on both sides. (AP Photo/Heng Sinith)Armored


ผู้ ให้บริการบุคลากรของกองทัพกัมพูชาที่เมืองกำปง refueled ถมประมาณ 168 กิโลเมตร (104 mikes) ทางตอนเหนือของกรุงพนมเปญ, กัมพูชา, เสาร์กุมภาพันธ์ 12, 2011 กำปง ธ มเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับพระวิหารของชาวฮินดูที่ขัดแย้งศตวรรษที่ 11 วัดพระวิหารใกล้ชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย การ ต่อสู้กว่าแพทช์ที่เป็นภูเขาของที่ดินในชนบทห่างไกลนี้เป็นข้อพิพาทชายแดน ฝังในทศวรรษที่ผ่านมาอายุที่มีความสนใจเชื้อเพลิงชาติและได้รับแรงหนุนจาก การเมืองในประเทศทั้งสองด้าน (AP Photo / Sinith เฮง)


ถังเวียดนามย้ายไปยังพระวิหารเพื่อช่วยให้กัมพูชา :

16 กุมภาพันธ์ 2011

LGV


ดังต่อไปนี้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากโพสต์ใน Le แกรนด์วิลเลจ บทความที่เป็นต้นฉบับในฝรั่งเศสได้ที่นี่


หมวด ถังเวียดนามข้ามไปกัมพูชาที่จะเดินทางไปชายแดนกับประเทศไทย ในขณะที่สหประชาชาติจะผลักดันให้เกิดการเจรจาในกรอบอาเซียน, ตัวละครเอกจะได้รับพร้อมสำหรับการต่อสู้


ถังน้ำข้ามประเทศกัมพูชาเวียดนามและจีนมีเครื่องบินรบ


ผม สามารถบอกคุณได้และมันเป็นช็อตใหญ่เป็นพยานที่บรรยายถึงฉันฉาก [ของถังเวียดนาม] ยี่สิบปีก่อนหน้านี้พยานเห็นการมาถึงของถังเวียดนามซึ่งมา"กู้ชาติ"ของ ประเทศจากระบอบเขมรแดง Viets เหล่านี้อยู่และพวกเขาขโมยไปและเอาทรัพย์สินที่เป็นของประเทศที่มีอยู่แล้ว ในความทรมาน


พยาน คิดว่าเขาจะตายจากความน่ากลัวเมื่อวันเสาร์ในตอนเช้าเขาเห็นคอลัมน์ใหม่ของ ถังเวียดนามต่อไปเส้นทางเดียวกันยี่สิบปีต่อมาที่"บันทึก"กัมพูชาอีกครั้ง!


รถ ถังเหล่านี้ถูกส่งไปยังหลอนประเทศไทยและทำหน้าที่เป็นเครื่องถ่วงในการเจรจา อย่างไรก็ตามเวียดนามเช่นเดียวกับประเทศจีนได้ดีได้รับค่าตอบแทนที่ได้รับ ความช่วยเหลือนี้ นอก จากนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอิทธิพลของพวกเขาภายในอาเซียนเผชิญ หน้าการสูญเสียความน่าเชื่อถือของระบบทุนนิยมไทย, เวียดนามและจีนมีสายตาของพวกเขาคงอยู่ระหว่างสำรองน้ำมันพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ในประเทศกัมพูชา (นอกจากเวียดนามแล้วนำเสนอเพื่อให้น้ำมัน -- ที่ กัมพูชาความต้องการในขณะที่รอเพื่อให้สามารถสูบน้ำออกจากทรัพยากรของตนเอง -- ในการแลกเปลี่ยนสิทธิการสำรวจในอนาคต)


การเพิ่ม ของความรุนแรงและ การเตรียมการสำหรับสงครามกังวลองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศกัมพูชาและพวกเขายัง เตือนชาวต่างชาติ ความเสี่ยงของการ embroiling พื้นที่มีขนาดเล็ก แต่จริง อำนาจในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศจะไม่อนุญาตให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะ embroiled ในการต่อสู้ มีความละเอียดอ่อนเกินไปเป็นภาคที่มีความสนใจจำนวนมากและยังดึงดูดบาทรวม ทั้งจีนและอินเดีย ไม่มีของมหาอำนาจเหล่านี้ต้องการเห็นสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชา, และแม้แต่น้อยภายในอาเซียนเอง เท่านั้นที่ไทยจะต้องการสงครามในการที่จะแสวงหาความนิยมแห่งชาติของตนที่หาย ไปในช่วงวิกฤติเสื้อแดง

-------------

KI - Media หมายเหตุ : เราไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจให้ทราบว่าในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2011, หลายยุคโซเวียตยานยนต์หุ้มเกราะถูกส่งไปยังชายแดน รถหุ้มเกราะเหล่านี้ได้เห็นข้ามเมืองกำปง ธ มจะมาถึงพระวิหาร ภาพต่อไปนี้แสดงยานหุ้มเกราะเหล่านี้ สามารถเหล่านี้จะ misconstrued เป็นคอลัมน์ที่เรียกว่าของถังเวียดนามอธิบายไว้ข้างต้น? เราก็ไม่ทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง