บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ไทย-เขมร เริ่มเจรจาข้อพิพาทพระวิหารผ่านยูเนสโก แล้ว

Pic_180852 การเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มต้นขึ้น แล้ว โดยเป็นการเจรจาผ่านองค์การยูเนสโก โดยทั้งสองฝ่ายต่างทำบันทึกข้อตกลง เพื่อจะหาแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งสองฝ่าย...

คณะผู้แทนไทยเข้าพบ กับผู้แทนของผู้อำนวยการยูเนสโก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะ ปฏิสังขรณ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม ล่าสุดยูเนสโก ได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงที่ฝ่ายไทยเสนอให้กัมพูชา แล้ว ส่วนกัมพูชาแจ้งว่า กำลังจัดทำร่างและจะส่งให้ในวันนี้

ด้านนายสุวิทย์ คุณกิตติ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่า ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกประสงค์ให้มีผู้ไกล่เกลี่ยเนื่องจากเห็นว่าหากเจรจา แบบเผชิญหน้ากัน ก็จะมีแต่ความตึงเครียด อีกทั้งไม่อยากให้มีการโต้แย้งรุนแรงในที่ประชุมใหญ่ จึงไกล่เกลี่ยที่ละฝ่าย เพื่อนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ยอมรับกันได้ทั้ง 2 ประเทศ เมื่อถึงวาระการพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร คณะกรรมการมรดกโลกจะสรุปตามประเด็นที่ตกลงกัน

ทั้งนี้ หากภายใน 1 - 2 วัน ยังตกลงกันไม่ได้ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาเลื่อนประชุมวาระนี้ ออกไปเป็นช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งคณะผู้แทนไทยเห็นว่า จะตกลงกันได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชา ที่จะหาทางออกอย่างสันติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง