บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

WELL UNESCO IF YOU ERASED OUR COMMENTS AGAIN , I'D POST OVER YOU EVERY DAY.

โดย Nat V'Panth เมื่อ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 0:23 น.
http://www.facebook.com/UNESCO.EducationAsiaPacific

Unesco,the materialism of the world.Think back to what you've done to Thailand and Thai people.Have you ever thought how many races and clans in Thailand almost 1200 years passing by.Have you ever thought how we have fought to protect our land and our dignity. You just happened a few years ago but you seem to be so high never listen to Thai people. I've posted many mentions but you erased them all.Who are you? Can't you read these kinds of alphabets that you use in your Western materialism society ?.And if you don't understand it ,it might be you are biased for the kind of Stones that is situated over our water-shed land.Open your eyes and let's see whether you are a human being or not ?
21 minutes ago ·
 •  You, Metha Rojan, Suvika Sutti and 4 others like this.

  •  C'mon if you don't realize the truth about it , you're just a liar to the world.
   18 minutes ago · 

  • Under the name of Thai people we are brave enough to say what we think unlike the Government that you've tried to react over them.If you've ever studied how Thai brave hearts been you might be surprised that we have much more brave cultures than you ever noticed.
   17 minutes ago ·
  •  Face the truth, be polite to our people,listen to us .We might not study much about the Arts objects or Sophisticated Dramatic History but we can talk to you as same as your same level human beings.So think much about what manner you are using to the literate Thai like us.
   3 minutes ago · 

WHAT I'VE POSTED ON YOUR WALL WILL BE PRESENTED HERE .

********************************************************
RESIGN FROM WORLD HERITAGE COMMITTEE & WORLD HERITAGE CENTER
AND DO RESIGN FROM UNESCO:- NO MORE UNESCO IN THAILAND.!!!!
********************************************************
 What is the Human's Right Quoted on your wall ? .
When Thai People show our messages that you all have done wrong to our country,standing on the enemy's side ruling our land,invading our land,killing our innocent people
Cambodian troops are,being armed with all gun firers on เขาพระวิหาร Khao Pra Viharn antique Site firing to Thai Children Schools, Civilian's houses,hospital,killing from your trying to call World Heritage site, but it is called the Bloody Soaked Art Objects of the Evils.
How could you accept that situation ?
7 hours ago
________________________________________________________________
. I'd rather tell our Government,our People ' RESIGN FROM WORLD HERITAGE COMMITTEE &
WORLD HERITAGE CENTER AND DO RESIGN FROM UNESCO:-
NO MORE UNESCO IN THAILAND.!!!! '
You are nothing to us.We have our own long heritage and cultures from our past history .
We don't want you on our nation.
6 hours ago ·
---------------------------------------------------------------------------------------
T-na Lertwanarin จดหมายสงวนสิทธิ์ทวงคืนปราสาทพระวิหาร โดยไม่กำหนดระยะเวลา ของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัว ปี พ.ศ. 2505 คำแปลภาษาไทย โดย ศ. ดร. สมปอง สุจริตกุล (ความจริง ศ. ดร. สมปอง คือผู้ร่างจดหมาย และให้ พันเอกถนัด เป็นคนลงนาม
--------------------------------------------------------------------------------------
CAMBODIA USES KHAO PRA VIHARN AS ONE OF HIS MILITARY BASES.http://www.apeshit.info/UNESCO/CambodiaAbusesPreahVihear.html
-------------------------------------------------------------------------------------
English & French of Thai protesting to UNESCO: GET OUT UNESCOhttp://www.apeshit.info/UNESCO/Delist_Pra_Viharn_UNESCO_World_Heritage.html
http://www.apeshit.info/UNESCO/Delist_Pra_Viharn_UNESCO_World_Heritage.html
www.apeshit.info
______________________________________________________________________________-
 You don't have to stop our Thai strong feeling to protect our land from Khmer robbers and WHC .This year is our celebration year for Our Beloved HM King of Thailand 's 84 th years .We will never let any piece,large or small, of our land away from Thailand.
Monday at 5:26pm ·
______________________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง