บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พธม.ยื่นยูเนสโก ค้านแผนจัดการปราสาทพระวิหาร-ลั่น! เป็นศัตรูกับคนไทย

พธม.ยื่นยูเนสโก ค้านแผนจัดการปราสาทพระวิหาร-ลั่น! เป็นศัตรูกับคนไทย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มิถุนายน 2554 11:18 น. พันธมิตรฯ บุกยูเนสโก กดดันคณะกรรมการมรดกโลกยุติแผนบริหารจัดการมรดกโลก ค้านยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชา จี้ถอนบัญชีปราสาทพระวิหารออกจากมรดกโลกด้วยเช่นกัน พร้อมยื่นหนังสือถึง ผอ.ใหญ่ยูเนสโก ลั่น หาก กก.มรดกโลกผ่านแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร ถือว่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนไทยทั้งชาติ                                วันนี้ (22 มิ.ย.) เมื่อเวลา 9.30 น. ผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนำโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรฯ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกพันธมิตรฯ หม่อมหลวงวัลย์วิภา จรุญโรจน์ นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ นายวีรพันธ์ มาลัยพันธ์ พล.อ.ปรีชา เอี่ยวสุพรรณ และนายเทิดภูมิ ใจดี กรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถ.สุขุมวิท-เอกมัย เพื่อกดดันให้ยูเนสโกที่ฝรั่งเศสยุติการเดินหน้าแผนบริหารจัดการมรดกโลก และปราสาทพระวิหารให้เป็นของกัมพูชา รวมทั้งเรียกร้องให้ยูเนสโกถอนบัญชีปราสาทพระวิหารออกจากบัญชีมรดกโลกโดยเร็วที่สุด                                ทั้งนี้ เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น.ได้มีการยื่นหนังสือลงนามโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ในฐานะคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถึงผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก (ผ่านผู้อำนวยการยูเนสโกประจำประเทศไทย)                                                เนื้อหาในหนังสือระบุว่า “ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการยูเนสโกประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อเรียกร้องให้ยูเนสโกดำเนินการถอนปราสาทพระวิหารให้ออกจากบัญชีทะเบียนมรดกโลก เพื่อหยุดการทำลายสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา รักษาชีวิตประชาชนชาวไทย และหยุดการรุกล้ำและละเมิดอธิปไตยไทยดังที่ทราบแล้วนั้น                 บัดนี้พบว่าการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกยังคงบรรจุวาระการพิจารณาแผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพระวิหารตามคำร้องขอของรัฐบาลกัมพูชาต่อไป (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554) โดยปราศจากการบรรจุวาระการร้องขอให้ถอนปราสาทพระวิหารออกจากบัญชีทะเบียนมรดกโลกตามหนังสือที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยได้เรียกร้องต่อยูเนสโกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 แต่ประการใด                 การที่ยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของประชาชนชาวไทยเช่นนี้ ถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก มีเจตนาเป็นผู้ทำลายสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอีกจำนวนมากอย่างไร้มนุษยธรรม และยังถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกเป็นผู้สนับสนุนให้มีการละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน                 ด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนชาวไทยจึงมาชุมนุมอยู่ที่หน้าสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความไม่พอใจและแสดงเจตนารมณ์ต่อสำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และคณะกรรมการมรดกโลกให้ทราบว่า หากคณะกรรมการมรดกโลกยังคงดำเนินการอนุมัติแผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพระวิหารซึ่งได้รุกล้ำกินดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องเช่นนี้ต่อไป ประชาชนชาวไทยย่อมถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลกประกาศเป็นศัตรูกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยโดยทันที                 จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านได้ส่งหนังสือนี้แจ้งต่อสำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส และคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยครั้งนี้ เพื่อหยุดยั้งการพิจารณาแผนบริหารจัดการมรดกโลก และถอนปราสาทพระวิหารออกจากบัญชีทะเบียนมรดกโลกโดยทันที”                หนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ฉบับภาษาอังกฤษ                June 21, 2011                Dear Director General of UNESCO (through Director of UNESCO, Bangkok Office):                The People’s Alliance for Democracy and the The Kingdom of Thailand Defence Committee have submitted a letter to the UNESCO Thailand Director on June 17, 2011 to call on UNESCO to start proceedings to withdraw the World Heritage status of Preah Vihear Temple in an effort to stop the destruction of peace between Thailand and Cambodia, preserve the lives of Thai nationals, and end the invasion and violation of sovereignty of Thai territory.                 However, the World Heritage Committee meeting still contains the deliberation of Cambodia’s management plan of Preah Vihear Temple on its agenda (June 22, 2011) and does not include the issue of the withdrawal of the temple’s World Heritage status as per the petition submitted by the People’s Alliance for Democracy and the The Kingdom of Thailand Defence Committee to the UNESCO on June 17, 2011.                 The UNESCO and the World Heritage Committee’s ignoring of the demand of Thai people shows that the UNESCO and the World Heritage Committee intends to destroy peace between Thailand and Cambodia, which will lead to the inhumane loss of lives and properties of a large number of Thai nationals. It is also evident that the UNESCO and the World Heritage Committee supports the violation of Thailand’s sovereignty at such a severe degree as never seen before.                 With these reasons, Thai nationals have gathered in front of the UNESCO office in Thailand to show their displeasure and make clear their intent to the UNESCO head office in Paris, France and the World Heritage Committee that if the World Heritage Committee approves Cambodia’s management plan of Preah Vihear Temple that wrongfully violates the territory and sovereignty of Thailand, Thais will regard the UNESCO and the World Heritage Committee as the population and the country’s enemy.                 This letter is to urge you to inform the UNESCO head office in Paris and the World Heritage Committee to understand Thai people’s intention so that the deliberation of Cambodia’s management plan of Preah Vihear Temple can be scrapped and the temple can be stripped of its World Heritage status.                 Respectfully yours,                 Major General         (Chamlong Srimuang)        The Kingdom of Thailand Defence Committee        And the People’s Alliance for Democracy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง